Grote waterenquête van Vlakwa

10.04.2018

Vlakwa lanceerde een grote waterenquête in Vlaanderen. Neem nog deel tot 22 april en geef zo ook de mening van de voedingsbedrijven.

Het Vlaams Kenniscentrum Water lanceerde dit jaar al haar derde waterenquête. Deze staat open voor bedrijven, burgers en gemeenten. Ze peilt naar de houdingen rond innovatieve oplossingen voor brede wateruitdagingen. De enquête laat toe om de evolutie van de waterproblematiek, de inspanningen inzake duurzaam waterbeheer en de hinderpalen voor toekomstige investeringen in duurzaam waterbeheer per sector in kaart te brengen.

Op basis van de resultaten van de enquête wil Vlakwa nuttige initiatieven opzetten in overleg met de beroepsfederaties en overheden.

De enquête kan hier ingevuld worden.