“Iedereen heeft soms een beetje volkoren nodig”

10.12.2021

Met deze slogan trapt het Belgische Instituut Brood en Gezondheid (IB&G vzw) samen met haar partners de Week van het Brood af. Tijdens de derde week van januari schittert de volkorenboterham over heel België. Die bruine heerlijkheid moet Belgen stimuleren om vaker te kiezen voor volkoren granen. Wij spraken met Kathou Wagemans van IB&G vzw.

Volkoren in de hoofdrol

De volkorenboterham krijgt de hoofdrol in deze campagne. “We spelen de campagne af op de winkelvloer en met inzet van sociale media en andere middelen”, vertelt Kathou Wagemans van de IB&G vzw. “De Hoge Gezondheidsraad raadt aan om meer volkoren graanproducten te eten. Deze campagne past dus perfect in het sectorengagement Convenant Evenwichtige Voeding om samen met de overheid volkoren granen te promoten.”

De doelstelling van deze campagne is om het aandeel volkoren in het totale volume broodconsumptie te laten stijgen van respectievelijk 28,7% in Vlaanderen en 25,9% in Franstalig België naar wel 35%. 

Voedselverspilling tegengaan

Naast kennis verhogen over de gezondheidsaspecten van volkorenbrood, zet de campagne ook in op het voorkomen van voedselverspilling. “Dit doen we bijvoorbeeld door bewaartips mee te geven of recepten te verspreiden waarin oud brood hergebruikt wordt tot een volwaardige aantrekkelijke maaltijd. We willen die communicatie breed uitrollen, onder meer naar jonge kinderen en hun ouders”, zegt Kathou.

Lokaal graan

De Week van het Brood vormt de aftrap van een 2-jarige campagne, die het Belgische Instituut Brood en Gezondheid samen met het Nederlands Bakkerij Centrum uitvoert namens 8 sectorfederaties uit België en Nederland en dit met Europese subsidies in het kader van "Enjoy it's from Europe". 

De algemene campagne slogan "Brood, Goed verhaal, met graan uit Europa", maakt de consument ook duidelijk dat het brood van eigen bodem is, met graan uit België, Duitsland, Frankrijk en de rest van Europa. Kathou: “Een evenwichtige voeding, een lokale verwerking, lokale productie, lokale ambachten, knowhow en lokale tradities: dat is waar het om gaat.”

Bijlages: