Inschrijvingen Preventieplan verpakkingen 2019-2022 geopend

05.03.2019

Moet u in 2019 een nieuw preventieplan verpakkingen opmaken en indienen bij de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC)? Als u wil aansluiten bij het sectoraal plan van Fevia, dan kan u zich vanaf nu inschrijven.

Volgens de wetgeving moeten bedrijven die een bepaalde hoeveelheid verpakkingen op de Belgische markt brengen om de 3 jaar een preventieplan verpakkingen opmaken. Tegen midden 2019 moet het volgende preventieplan worden opgemaakt en ingediend bij het IVC, de bevoegde overheid. Dit plan zal de periode 2019-2022 beslaan.

Als verpakkingsverantwoordelijke bent u wettelijk verplicht om in 2019 een dergelijk plan in te dienen indien u in 2017 minstens de volgende hoeveelheid verpakkingen op de Belgische markt bracht:

  • 300 ton eenmalige verpakkingen; en/of
  • 100 ton eenmalige verpakkingen type A (verpakt of doen verpakken in België)

U kan desgevallend kiezen om een individueel preventieplan in te dienen bij het IVC of om deel te nemen aan het sectoraal preventieplan van Fevia.

Wilt u deelnemen aan het nieuwe sectorale plan van Fevia? Vul dan de twee documenten in bijlage in, handteken ze, scan ze in en stuur uw scans naar lds@fevia.be tegen 25 maart 2019. Deelname aan het sectorale plan is gratis voor de leden van Fevia.

U zal nadien van ons een vragenlijst ontvangen om de preventiemaatregelen die u plant te nemen te kunnen identificeren.