Interview: "Brouwerijen maken positieve balans op van green deal" (Aquarama)

29.09.2020

De Green Deal Brouwers is een vrijwillige overeenkomst die werd afgesloten tussen Fevia Vlaanderen, het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa), de Vlaamse overheid, de Belgische Brouwers en 15 individuele brouwerijen. De partners engageerden zich om in de loop van vier jaar samen te werken aan een lager waterverbruik per liter geproduceerd bier.

Twee jaar na het opstarten van de green deal, schetst onze expert Liesje De Schamphelaire in een interview met vakblad Aquarama hoe onze brouwerijen via lerende netwerken van elkaars ervaringen leren om duurzamer om te gaan met water. Ook enkele van onze brouwerijen zoals Alken Maes, Halve Maan, Huyghe, Westmalle en Brouwerij Haacht maken de balans op. Ze gaan dieper in op de concrete maatregelen die zij nemen en die als inspiratie kunnen dienen voor andere bedrijven binnen en buiten de sector. 

Het volledige artikel kan je lezen in bijlage, zowel in het Nederlands als het Frans. 

Voor meer info over de Green Deal Brouwers en wat Fevia doet om bedrijven hier te ondersteunen: klik hier