Koolstofvoetafdruk van Belgische melk daalt met 30% op 20 jaar tijd

31.05.2022

De koolstofvoetafdruk van Belgische melk daalt, volgens onderzoek van de KU Leuven. In 2000 was dit gemiddeld nog 1,32 kg CO2-equivalenten per liter rauwe melk die de boerderij verlaat, ten opzichte van 0,93 kg CO2-equivalenten in 2019. De reden achter de dalende emissies? Een hogere productiviteit per koe en een betere samenstelling van het veevoeder. 

De studie werd dit jaar uitgevoerd door de KU Leuven. Ze vindt om de 5 jaar plaats en baseert zich op de boekhoudcijfers van ongeveer 200 bedrijven en op basis van een levenscyclusanalyse. Hiertoe worden diverse CO2-emissies, alsook lachgas en methaanemissies berekend en omgezet in CO2-equivalenten. Enkele factoren zijn; melkproductie per koe, veevoeder zowel zelf geproduceerd als aangekocht, bemesting, mestverwerking, elektriciteitsverbruik, …

Hogere productiviteit en circulaire voeding

In 20 jaar tijd reduceerde de melkveehouderij de koolstofvoetafdruk van melk met 30%. De sterke daling valt te verklaren door een aantal aspecten.

Enerzijds steeg de productie per koe, door de nauwere afstemming van het voeder op de koe, verbeterde genetica, bredere inzet op dierenwelzijn en preventie van dierziekten. 

Anderzijds ligt de focus van veevoeding meer en meer op circulariteit, door het gebruik van restproducten uit de voedingsindustrie. Denk bijvoorbeeld aan perspulp, bierdraf en koolzaadschroot.

Blijven inspanningen leveren

“Het is duidelijk dat de inspanningen van de melkveehouders om de efficiëntie en duurzaamheid op hun bedrijf te verbeteren, hun vruchten afwerpen en onze voetafdruk verkleinen”, zegt Renaat Debergh, afgevaardigd bestuurder van BCZ, de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie. 

“Om die reden behoort onze zuivel ook tot de absolute wereldtop. Als sector zijn er heel wat stappen gezet, maar het is uiterst belangrijk om inspanningen te blijven leveren. De sector probeert de voetafdruk van melk nog verder te verkleinen. Dat doen we via individuele opvolging van de koolstofvoetafdruk en advisering en de uitrol van extra maatregelen in kader van het Klimaatconvenant Enterische Emissies.”