Leidraad rond houdbaarheid en bewaring

18.01.2018

Het Verenigd Koninkrijk bracht een nieuwe leidraad uit rond de houdbaarheidsdatum en bewaaradvies. De tips en best practices kunnen voedselverspilling helpen verminderen. Ze kunnen even goed toegepast worden door Belgische voedingsbedrijven.

Complete gids voor bedrijven

De leidraad werd opgesteld door Wrap (Britse organisatie, sterk actief rond voedselverlies) in samenwerking met FSA (Food Standards Agency - het Britse FAVV) en Defra (de Britse overheid). De leidraad geeft goede praktijkvoorbeelden om het type houdbaarheidsdatum alsook de houdbaarheid te bepalen. Daarnaast geeft de leidraad ook voorbeelden omtrent bewaar- en invriesadvies voor voedings- en drankbedrijven, retailers en herverdelers (schenkingen). De bedoeling hiervan is drieledig:

  • Zorgen dat voeding veilig kan geconsumeerd worden
  • Voedselverspilling bij de consument verminderen
  • Barrières voor schenking wegnemen

De leidraad trok alvast ook de aandacht van de Europese Commissie, in het kader van haar werkzaamheden in het EU Platform on Food Losses and Food Waste.

Een pakket tips, best practices en checklists

De leidraad is eigenlijk een heel pakket. Het omvat het volgende:

  • De hoofd-leidraad, die alle types voeding en drank omvat (goede praktijken inzake houdbaarheidsdatum, bewaar- en invriesadvies)
  • Checklists: praktische stap-voor-stap richtlijnen voor de datumaanduiding, houdbaarheid, bewaar- en invriesadvies
  • Specifieke leidraden voor verse kip en ongesneden fruit en groente (bijkomende categorieën zijn in ontwikkeling)
  • Herverdeling: Samenvatting van datumaanduiding en bewaarvereisten voor voedseloverschotten voor schenkingen met het oog op een veilige herverdeling
  • Herverdeling: Checklist verantwoordelijkheden bij schenken en ontvangen van voedseloverschotten

Alle materiaal is hier te vinden.

We willen er nog even op wijzen dat de leidraad afkomstig is uit het Verenigd Koninkrijk. Hoewel deze coherent is met de Europese wetgeving, heeft België ook enkele specifieke bepalingen voor schenkingen die voor Belgische operatoren van toepassing zijn. De betreffende omzendbrief kan u hier terugvinden.