Loopbaanfonds zorgt voor duurzame jobs in de nieuwe digitale realiteit

12.11.2020

De voedingsindustrie staat voor een aantal uitdagingen die zich versterkt hebben met de coronacrisis. Denk maar aan digitalisering, robotisering, werkbaar werk en diversiteit. Om bedrijven hierin te ondersteunen lanceerden Fevia en sociale partners in de schoot van Alimento vorige maand het nieuwe “loopbaanfonds voor de voedingsindustrie”. “Wij zijn bijzonder trots dat we met het loopbaanfonds onze werknemers en bedrijven ondersteunen om zich klaar te stomen voor de toekomst", verklaart Anke Grooten, Social Affairs Director Fevia en voorzitter van het sectoraal opleidingsfonds Alimento. We gingen bij haar horen wat het fonds concreet inhoudt.

Dag Anke, proficiat met de lancering van het loopbaanfonds! Kan je even uitleggen wat dit fonds inhoudt?

“Voedingsbedrijven innoveren en moderniseren voortdurend. We zien dat door digitalisering, robotisering en innovatie de voedingssector meer en meer evolueert naar een hoogtechnologische sector. Dat brengt hoge eisen met zich mee op vlak van innovatie, producten en processen. De werkomgeving, de taken en dus ook de jobs van onze werknemers en de arbeidsorganisatie zelf veranderen. Om met die veranderingen om te gaan en zich te kunnen aanpassen, hebben onze werknemers en onze bedrijven ondersteuning nodig. Het Loopbaanfonds biedt hier een oplossing voor."

Hoe? Kan je een paar concrete voorbeelden geven?

“Via het loopbaanfonds kunnen we bedrijven nog beter ondersteunen in hun arbeidsorganisatie en HR. Bijvoorbeeld, een leidinggevende kan via het loopbaanfonds tips en tools gebruiken om samen met zijn medewerkers op zoek te gaan naar oplossingen om de werkdruk te verlichten, door fysieke belasting te verminderen of het productieproces efficiënter te laten verlopen. Zo zocht bijvoorbeeld het bakkerijbedrijf Copains samen met haar werknemers naar nieuwe oplossingen om rugproblemen van de bakkers te verminderen, wat meteen ook de werksfeer verbeterde (bekijk de video van Copains hieronder).

De voedingsindustrie is de grootste industriële sector van het land met maar liefst 4.239 werkgevers en 95.000 (directe) jobs! Elke dag beginnen er nieuwe medewerkers. Het loopbaanfonds biedt ook advies om nieuwe collega’s aan te trekken en warm te onthalen zodat ze enthousiast aan de slag kunnen én blijven. Via o.a. een HR-scan kan een bedrijf inzicht krijgen in haar personeelsbeleid en verbeterpunten opsporen en aanpakken.

 

Bedrijven kunnen vanaf nu bovendien hun werknemers een extra opleidingstraject aanbieden. In tijden van digitalisering en robotisering is het zeker belangrijk om sterk in te zetten op opleidingen en coaching. Zo vermijden we dat werknemers die veranderingen ervaren als een bedreiging voor hun job. Robots gaan onze mensen zeker niet vervangen, integendeel. Maar het is wel belangrijk dat onze werknemers nieuwe competenties aanleren om mee te zijn met de nieuwe digitale realiteit.”

En wat voorziet het fonds voor de werknemers?

“Ook voor de werknemers zijn er ook nieuwe voordelen. Zij kunnen hun loopbaan nu zelf in handen nemen en krijgen gratis coaching. Ze kunnen hun competenties versterken of nieuwe competenties aanleren, van functie veranderen binnen het bedrijf, want waarom zou je je carrière geen andere draai geven? Het is ook een manier om de mensen die al lang werken voor een bedrijf nieuwe mogelijkheden te geven en ervoor te zorgen dat ze nog perspectieven hebben om te blijven.

Ook voor jonge gezinnen is er nieuws. Het fonds biedt een tussenkomst in de kosten voor kinderopvang.

Het loopbaanfonds zet dus ook in op welzijn?

“Met het loopbaanfonds zetten we inderdaad extra in op een nieuwe "duurzame" arbeidsorganisatie die de werknemers gezond en fit en dus gemotiveerd houdt. Alimento ondersteunt al verschillende jaren voedingsbedrijven in het kader van werkbaar werk. Dat aanbod wordt nog versterkt. Zo investeren we via het loopbaanfonds in ergonomische aanpassingen en oplossingen die we op maat van elk bedrijf kunnen voeren. Onze bedrijven evolueren zo naar een duurzame werkplek.”

Speelt de huidige coronasituatie hier (nog) een rol?

“Vele voedingsbedrijven zijn al lang bezig met digitalisering en robotisering, de coronasituatie maakt duidelijk dat de relance hier nog meer zal op inzetten.. Die crisis en de economische relance benadrukken het groeiende belang van digitale competenties. Levenslang leren en omscholen van werknemers worden extra belangrijk. Met het extra opleidingsbudget voor werknemers waarvan de functie hierdoor grondig wijzigt, staan we met het loopbaanfonds klaar om onze bedrijven en werknemers te helpen met dergelijke uitdagingen. Als dan nog wordt ingezet op de sfeer, arbeidsomstandigheden en werkbaar werk, kan het alleen maar beter worden om onze Food Heroes, die altijd op post zijn gebleven, nog aan de slag te houden.”

Welke voedingsbedrijven hebben hier nood aan? Gaat het dan vooral om (kleinere) structuren?

“De voedingsindustrie bestaat vooral uit kmo’s, binnen het loopbaanfonds nemen we extra aandacht voor ondersteuning van kmo’s. Bedrijven met een kleinere personeelsstructuur krijgen binnen het loopbaanfonds advies rond hun HR-beleid, het aantrekken van werknemers, het inzetten van werknemers alsook arbeidsorganisatie. Maar de grootte van het bedrijf bepaalt niet alles. Grote bedrijven kennen  ook grote uitdagingen en daar kan het loopbaanfonds dus zeker ook van pas komen om de organisatie en processen te faciliteren.”

Nu het loopbaanfonds gelanceerd is, what’s next?

“Onze partner Alimento lanceerde een campagne in de voedingsbedrijven en op social media. Aan de hand van posters en filmpjes worden managers, ondernemers en werknemers aangemoedigd om gebruik te maken van het uitgebreide aanbod en de vele kansen die het Loopbaanfonds biedt. De campagne focust in een eerste fase op  4 prioritaire thema’s voor onze sector: werkdruk, balans werk-privé, onthaal en automatisatie. Fevia zit mee aan het stuur van het loopbaanfonds en zorgt mee dat het aanbod beantwoordt aan de reële noden en uitdagingen van onze voedingsbedrijven nu en in de toekomst.”

Meer info over het loopbaanfonds, het volledige persdossier en beeld- en videomateriaal vind je op www.loopbaanfonds.be