Minnelijke afbetalingsplannen RSZ verlengd

23.03.2021

Eén van de maatregelen om werkgevers te ondersteunen is een minnelijk afbetalingsplan voor sociale bijdragen bij de RSZ. De wet die deze maatregel verlengt tot het tweede kwartaal 2021 verscheen recent in het Staatsblad. 

Ondervindt jouw onderneming economische gevolgen van het COVID-19-virus, en heb je moeilijkheden om de sociale bijdragen te betalen? Dan kun je een minnelijk afbetalingsplan bij de RSZ aanvragen op de pagina Minnelijk afbetalingsplan van het portaal van de Sociale Zekerheid.

Er zijn uitzonderingsmaatregelen voor wie betalingsmoeilijkheden heeft voor:

  • de bijdragen voor het vakantiegeld van het boekjaar 2019 en het boekjaar 2020,
  • sociale bijdragen voor het 1ste, 2de, 3de en 4de kwartaal van 2020 en 1ste en 2de kwartaal 2021,
  • bepaalde wijzigingen van bijdragen.

De forfaitaire vergoeding wegens het niet naleven van de verplichting tot betaling van voorschotten, is niet van toepassing voor de 4 kwartalen van 2020 en de eerste twee kwartalen van 2021.