Neem deel aan de enquête van de Europese Commissie over oneerlijke handelspraktijken

11.10.2021

Op 17 april 2019 hebben het Europees Parlement en de Raad Richtlijn (EU) 2019/633 met betrekking tot oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedseltoeleveringsketen (richtlijn UTP "unfair trading practices ") goedgekeurd. Om de doeltreffendheid van de maatregelen genomen door de lidstaten in het kader van deze richtlijn te kunnen beoordelen, voert de Commissie jaarlijks een enquête uit.

Vorig jaar hebben wij bijgedragen aan de verspreiding van de eerste enquête over oneerlijke handelspraktijken. Het voornaamste doel was een basislijn vast te stellen voor toekomstig toezicht op oneerlijke handelspraktijken.

De Commissie heeft nu het startsein gegeven voor de tweede enquête, die gericht is tot de leveranciers in verschillende stadia van de landbouw- en voedseltoeleveringsketen.

Om de UTP-richtlijn te kunnen evalueren en eventueel later aan te passen, moet de Commissie weten hoe de situatie evolueert doorheen de tijd. Daarom is het belangrijk dat de Commissie genoeg feedback krijgt. Wij moedigen u dan ook sterk aan om aan deze (en toekomstige) enquêtes deel te nemen.

De enquête loopt tot 31 januari 2022. 

Klik hier om deel te nemen aan de enquête