Neem deel aan de Green Deal Anders Verpakt

05.10.2021

De ondertekening op 17 september van de Green Deal Anders Verpakt werd helaas op het laatste moment uitgesteld vanwege een agendawijziging van een aantal ministers. Er wordt zo snel mogelijk ene nieuwe datum vastgelegd en Fevia Vlaanderen spoort alle leden aan om alsnog deel te nemen aan het ondertekeningsmoment.

Uitstel ondertekenmoment

Zoals eerder gecommuniceerd werd, wordt binnenkort de nieuwe Green Deal Anders Verpakt opgezet en ondertekend. Oorspronkelijk zou deze Green Deal reeds getekend worden op 17/09, maar door een agendawijziging van een aantal ministers diende dit helaas uitgesteld te worden. Er wordt momenteel druk gezocht naar een nieuwe ondertekeningsdatum, en deze zal zo spoedig mogelijk meegedeeld worden.

Doe mee

Dit uitstel biedt echter de tijd om een deelname aan de Green Deal Anders Verpakt alsnog  te overwegen. Het gebruik van verpakkingen is een belangrijke factor binnen de transitie naar een duurzame samenleving. Zeker voor bedrijven in de voedingssector, is het gebruik van verpakkingen een belangrijk onderdeel van bedrijvigheid. Met de nieuwe Green Deal Anders Verpakt, willen we, in samenwerking met andere sectoren, drie jaar lang nadenken over de preventie en hergebruik van verpakkingen.

Het doel van de samenwerking is om te komen tot nieuwe innovatieve ideeën, concrete projecten te realiseren en eventuele knelpunten weg te werken. Het netwerk van de Green Deal zal ongetwijfeld een meerwaarde zijn voor elke deelnemende partij.

Het eerste jaar van de Green Deal is een inspiratiejaar, waarin het netwerk wordt opgebouwd en de huidige situatie in kaart wordt gebracht. Aan het einde van het eerste jaar (of vroeger) dienen de deelnemende bedrijven een concreet project in rond de preventie of het hergebruik van verpakkingen. De initiatiefnemers, waaronder Fevia Vlaanderen, zullen de nodige ondersteuning bieden om deze projecten tot een goed einde te brengen.

Fevia Vlaanderen spoort al haar twijfelende leden aan om zeker deel te nemen en de Green Deal Anders Verpakt mee te ondertekenen. We geloven in boeiende en innovatieve resultaten aan het einde van deze vier jaar. Ook indien je bedrijf nog niet klaar is om mee te ondertekenen, verwelkomen we graag alle geïnteresseerden op het nieuwe ondertekeningsmoment.

Meer informatie vind je op www.greendealandersverpakt.be 

Indien u nog verdere vragen heeft over de Green Deal, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen via cj@fevia.be.