Nieuw MB legt strengere maatregelen vast

19.10.2020

In de strijd tegen het coronavirus neemt het overlegcomité vanaf 19 oktober strengere maatregelen. Daarbij wordt de horeca hard geraakt: cafés, andere drankgelegenheden en restaurants sluiten. Grootkeukens in o.a. werkgemeenschappen mogen open blijven, ook afhaal blijft mogelijk. Ook de voedingsbedrijven die leveren aan de horeca zijn zwaar getroffen. Fevia vraagt dan ook dringend bijkomende ondersteuningsmaatregelen voor de voedingsindustrie. Daarnaast is telewerk de regel en geldt een avondklok. Verplaatsingen van en naar het werk blijven mogelijk. De nieuwe maatregelen zijn ondertussen vastgelegd in een MB.

Op vrijdag 16 oktober besliste het overlegcomité over te gaan tot strengere maatregelen. Die gaan vandaag, maandag 19 oktober, in. Het Ministerieel Besluit dat die maatregelen bevat, verscheen zondagavond in het Staatsblad. Dat MB vervangt het voorgaande MB van 30 juni 2020.

Maatregelen op vlak van werk

Op vlak van werk is telewerk de regel voor "alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent, in de mate dat de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten en de dienstverlening dit toelaat." Het MB bepaalt daarnaast dat "ondernemingen eveneens goed georganiseerde terugkeermomenten organiseren, en met respect voor de sanitaire voorschriften."
Wordt telewerk niet toegepast, dan blijven de regels van social distancing gelden. Die regels zijn vervat in de sectorgids en vertaalde je als bedrijf eerder al in intern beleid in overleg met de interne overlegorganen. Belangrijk daarbij blijft de regelmatige informatie, evaluatie, communicatie, opleiding aan personeelsleden en externen over die regels.

Verder blijft op vlak van werk:

 • het register voor de vleessector blijft gelden
 • voor grensarbeiders blijft dat zij geen PLF moeten invullen aangezien zij niet 48 uur in het buitenland en 48 uur in België blijven
 • een attest voor het aantonen van professionele verplaatsingen, met inbegrip van het woon-werkverkeer, blijft aangeraden. Zeker voor grensarbeiders alsook voor werknemers die zich tussen 0u en 5 u moeten verplaatsen. Bovendien geldt in verschillende gebieden in Frankrijk een avondklok van 21u tot 6u. Je vindt hierbij een voorbeeldattest in het Nederlands en in het Frans. De Franse overheid publiceerde zelf opnieuw attesten, die vind je hier. Voor professionele verplaatsingen staat onderaan de pagina een "Le justificatif de déplacement professionnel".

Ook dit nieuwe besluit bevat een lijst van essentiële sectoren, waaronder ook onze sector.

Horeca gesloten - bepaalde grootkeukens open

Vanaf vandaag zijn restaurants en cafés gesloten.  Afhaal is wel mogelijk, tot 22 u. Daarnaast mogen openblijven, mits respecteren van specifieke regels:

 • "1° alle logiesvormen, met inbegrip van hun restaurant maar met uitzondering van hun andere drankgelegenheden, en dit uitsluitend voor de gasten die er verblijven;
 • 2° de grootkeukens voor verblijf-, school-, leef- en werkgemeenschappen."

Voor evenementen en bepaalde gelegenheden (o.a. sport, cultuur, koffietafels) gelden specifieke regels, .

De beslissing van het Overlegcomité om de horeca en evenementensector gedurende één maand te sluiten, heeft ook een enorme impact op de vele bedrijven uit de Belgische voedingsindustrie die allerlei voedingsproducten en dranken leveren aan deze sectoren: alcoholische en niet-alcoholische dranken, groenten- en aardappelproducten, vlees, brood, soepen, sauzen, zuivel, ijs, snacks, chips, koekjes, enzovoort. Fevia stuurde dan ook onmiddellijk na de afkondiging van de maatregelen een persbericht en boodschap naar de bevoegde ministers uit waarin we het belang voor een globaal steunpakket benadrukken, ook voor toeleveranciers.

Sociale contacten aanzienlijk beperkt

Daarnaast gelden verschillende maatregelen om sociale contacten te beperken:

 • Privésamenkomsten worden beperkt tot 4 dezelfde personen per twee weken.
 • Samenscholingen op openbaar domein worden beperkt tot maximaal 4 personen.
 • Markten en kleine kermissen blijven open, maar het nuttigen van drank en voeding wordt verboden. Rommelmarkten, brocantes en kleine kerstmarkten zijn verboden.
 • Nachtwinkels moeten sluiten om 22.00u. Er is een verbod op alcoholverkoop vanaf 20.00u.
 • Verbod om zich op de openbare ruimte te begeven tussen 24.00u en 5.00u, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werk verkeer.
 • Voor indoor activiteiten blijven de bestaande protocollen gelden tot aan evaluatie op 23/10. Er komt een verbod op de verkoop van drank en voeding.
 •  Sportwedstrijden: compartimenten worden gehalveerd van 400 naar 200 toeschouwers (professioneel) of enkel met leden van hetzelfde huishouden (amateurs). Kantines en drankgelegenheden worden gesloten.

Fevia roept op tot ondersteuningsmaatregelen voor de sector

De federale regering en de deelstaten regering zullen, volgens het persbericht van Premier De Croo,  alles op alles zetten om iedereen die economisch getroffen wordt, maximaal te steunen. Zo zal de federale regering het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die moeten sluiten, verdubbelen. Bestaande steunmaatregelen zullen worden verlengd. Er komt ook een vrijstelling van RSZ.

Ook de Vlaamse, Waalse en Brusselse regeringen breiden de ondersteuningsmaatregelen uit. Meer duidelijkheid zou er begin volgende week komen. Fevia pleit ondertussen voor een globaal ondersteuningspakket ook voor onze bedrijven en heeft daarvoor vandaag, maandag 19 oktober, een ontmoeting met de bevoegde federale ministers.

We houden je op de hoogte.