Online veiling naar aanleiding faillissement groothandel in ijsroom- en bakkerijgrondstoffen

12.10.2021

Wegens het faillissement van Cowi International Bv, een groothandel in ijsroom- en bakkerijgrondstoffen, organiseert het veilinghuis VH Auctions in opdracht van curator Meester M. Pieters de verkoop van alle activa welke toebehoren tot het faillissement. De voorraad en goederen zullen verkocht worden via het online veilingplatform www.vhauctions.be.   

Het betreft veilingen van:

  • Voorraad en grondstoffen

  • Klantenbestand

  • Ijsrecepturen

  • Installatiegoederen

Meer info in het document in bijlage.   

Bijlages: