Oproep: vermindering opeenvolgende interimdagcontracten

26.03.2019

In juli 2018 spraken de sociale partners af dat het gebruik van opeenvolgende dagcontracten (ODC) is toegestaan, op voorwaarde dat er een uitzondering om economische redenen is door de nood aan flexibiliteit. Om oneigenlijk gebruik tegen te gaan, engageerden zij zich bovendien tot een vermindering van 20% op macro-economisch niveau. Daarom roept het VBO en Federgon de verschillende sectoren en bedrijven op alles in het werk te stellen voor de effectieve verwezenlijking ervan.  

In juli 2018 wijzigde de Nationale Arbeidsraad de cao nr. 108. Zo willen de sociale partners opeenvolgende dagcontracten beperken tot noodzakelijke economische situaties ingegeven door de nood aan flexibiliteit.  Ze engageerden zich daarom ook om over een periode van 2 jaar (2018-2019) op macro-economisch niveau te komen tot een vermindering met 20% van het aandeel van opeenvolgende dagcontracten in het totaal aantal uitzendcontracten ten opzichte van het refertejaar 2016.

Als de doelstelling begin 2020 niet behaald is, zullen dwingendere maatregelen worden afgesproken.

Om deze te vermijden roepen het VBO, Federgon en ook Fevia hun leden nogmaals op om alles in het werk te stellen voor de effectieve verwezenlijking van die doelstelling.

Hier kunt u verschillende documenten raadplegen die u helpen aan de verplichtingen te voldoen. Meer informatie leest u ook in ons artikel "Opeenvolgende dagcontracten uitzendarbeid: nieuw vanaf 1 oktober".