Pak tropaanalkaloïden aan bij de bron

08.09.2023

Tropaanalkaloïden zijn een groep van contaminanten die in levensmiddelen kunnen komen door de aanwezigheid van Datura planten op velden en weilanden. In dit artikel geven we je de conclusies van de enquête die werd uitgevoerd door Sciensano en de FOD Volksgezondheid over de verspreiding van Datura planten in België. 

Datura planten

Er zijn ongeveer een twaalftal Datura plantensoorten bekend, hiertoe behoren onder meer de doornappel en belladonna. Verschillende Datura soorten komen van nature voor in onze regio’s en groeien vaak op velden. Als deze planten niet verwijderd worden, zullen ze tijdens het oogsten vermengd geraken met voeder- en voedingsgewassen.  

Tropaanalkaloïden

Tropaanalkaloïden zijn een groep van contaminanten die aanwezig zijn in de zaden van Datura planten. In te hoge concentratie hebben ze een negatief gevolg hebben op de gezondheid. Om de blootstelling van de bevolking aan tropaanalkaloïden te beperken, werden er vorige jaar normen vastgelegd in de contaminanten verordening 2023/915 voor atropine en scopolamine. 

Enquête

Om besmetting met Datura zaden tegen te gaan dienen landbouwers deze planten van hun velden te verwijderen voor er geoogst wordt. Om landbouwers te informeren en de verspreiding van Datura planten in kaart te brengen, organiseerde de FOD Volksgezondheid in samenwerking met Sciensano een enquête bij landbouwers. Uit de enquête kwamen de volgende conclusies:

  • De helft van de deelnemende landbouwers was er zich niet van bewust dat Datura planten een negatief gevolg hebben op de gezondheid.
  • Handmatige verwijdering van Datura planten van de velden is de meest effectieve methode.
  • Het aantal waarnemingen van de doornappel is gestegen in de laatste jaren.
  • Datura planten werden het meest waargenomen op weilanden. 

De andere resultaten van de enquête vind je terug in de bijlage.