Perchlorate: nieuwe maximumgehalten vanaf 1 juli

08.06.2020

Deze verordening stelt maximumgehalten aan perchloraat vast, zowel voor levensmiddelen die hoge gehalten aan perchloraat bevatten en aanzienlijk bijdragen aan de blootstelling van de mens als voor levensmiddelen die relevant zijn met betrekking tot de mogelijke blootstelling van kwetsbare groepen van de bevolking, zoals zuigelingen en peuters.

In de bijlage bij de verordening 2020/685 genoemde levensmiddelen die vóór 1 juli 2020 rechtmatig in de handel zijn gebracht, mogen verder in de handel worden gebracht tot en met de datum van minimale houdbaarheid of de uiterste consumptiedatum van die levensmiddelen.

Deze verordening is van toepassing met ingang van 1 juli 2020.

Betrokken producten?

  • Groenten en fruit
  • Thee (Camellia sinensis), gedroogd | Kruiden- en vruchtenthee
  • Volledige zuigelingenvoeding, opvolgzuigelingenvoeding, voeding voor medisch gebruik voor zuigelingen en peuters en peutervoeding; babyvoeding; bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen 

Voor meer info : verordening 2020/685