Preventieplan verpakkingen 2022-2025: schrijf je in voor 4 mei

12.04.2022

Moet je in 2022 een preventieplan indienen bij de Interregionale Verpakkingscommissie? Je kan je aansluiten bij het sectoraal preventieplan van Fevia. Schrijf je in voor 4 mei.

Volgens de wetgeving moeten bedrijven die een bepaalde hoeveelheid verpakkingen op de Belgische markt brengen om de 3 jaar een preventieplan verpakkingen opmaken. Het preventieplan heeft als doel om bedrijven structureel te doen nadenken over hoe ze verpakkingsafval kunnen voorkomen en verminderen.

Tegen midden 2022 moet het volgende preventieplan worden opgemaakt en ingediend bij het IVC, de bevoegde overheid. Dit plan zal de periode 2022-2025 beslaan.

Als verpakkingsverantwoordelijke ben je wettelijk verplicht om een preventieplan in te dienen indien je minstens de volgende hoeveelheid verpakkingen op de Belgische markt brengt:

  • 300 ton eenmalige verpakkingen; en/of
  • 100 ton eenmalige verpakkingen type A (goederen verpakken of laten verpakken in België)

Je kan kiezen om een individueel preventieplan in te dienen bij het IVC of om deel te nemen aan het sectoraal preventieplan van Fevia.

Vanaf dit jaar legt het IVC ook een doelstelling waarbij er voor 5% van de verpakkingen preventiemaatregelen getroffen moeten worden. Het vernieuwde contract vraagt daarom van de deelnemende partijen hun maatregelen maximaal, voor zover mogelijk, te kwantificeren.

Wil je deelnemen aan het nieuwe sectorale plan van Fevia? Vul dan de twee documenten in bijlage in, handteken ze, en stuur ze naar ej@fevia.be voor 4 mei 2022. Deelname aan het sectorale plan is gratis voor de leden van Fevia.

Later ontvang je van ons een vragenlijst om je geplande preventiemaatregelen in kaart te brengen.

 

Andere vragen over het preventieplan? Contacteer cj@fevia.be