Producenten zien voedingsprijzen tot 40% stijgen

08.06.2021

In de reeks "Food & Figures" belicht onze economiste Carole Dembour één cijfer uit de voedingssector. In deze editie gaat ze in op uitzonderlijke prijsstijging van voedingsgrondstoffen.

In onze halfjaarlijkse conjunctuurenquête melden bijna al onze voedingsbedrijven onverwachte stijgingen van de productiekosten. Bij de getroffen uitgavenposten gaat het in de eerste plaats om basis voedingsmiddelen (92% van de bedrijven in onze enquête), op de voet gevolgd door verpakking en logistieke kosten (90%). In het algemeen is de explosie van de consumptieprijzen te wijten aan een krimp van het wereldaanbod, vanwege klimatologische omstandigheden, in combinatie met een sterke stijging van de vraag, die op haar beurt een effect had op de groothandelsprijzen van voedingsmiddelen.

Zo steeg de FAO-index van de consumptieprijzen* in mei met 4,8% ten opzichte van april en 39,7% meer dan vorig jaar in dezelfde periode. De stijging in mei was de grootste maandelijkse stijging van de index sinds oktober 2010. Het was ook de 12e opeenvolgende maandelijkse stijging van het indexcijfer. Het bereikte zo zijn hoogste niveau sinds september 2011.

De scherpe stijging van de index van de consumptieprijzen van de FAO in mei was het gevolg van sterke prijsstijgingen voor oliën, suiker en granen, alsook van hogere prijzen voor vlees en zuivelproducten.

Mei 2021Maandelijkse groei (vs april 2021)

Jaarlijkse groei (vs mei 2020)

Vorig record
FAO Prijsindex5%40%Sep-11
Vlees2%10%Dec-19
Zuivel1%28%Juli-14
Granen6%37%Juni-13
Oliën8%124%Feb-11
Suiker7%57%Mars-17

Meer details over de oorzaken van de prijsstijgingen van elk van deze voedingsmiddelen zijn te vinden in het persbericht van de FAO.

* De FAO-index van de consumptieprijzen is een maatstaf voor de maandelijkse verandering in de internationale prijzen van een mandje basisvoedingsmiddelen. Het is het gemiddelde van de indexcijfers van de vijf verschillende productgroepen (vlees, zuivel, granen, oliën en suiker), gewogen volgens het overeenkomstige gemiddelde exportaandeel van elke groep voor de periode 2014-2016.