Rappel : Deadline attesten buiten toepassing sectoraal plan bedienden 1 december 2017

28.11.2017

Op 1 januari 2018 verhogen de bijdragen voor het sectoraal pensioenstelsel voor de bedienden van PC 220. Om buiten toepassingsgebied te blijven, dient u een verklaring en actuarieel attest te verzenden naar het F2P PC 220.

De bedrijven waarvan het Fonds 2de Pijler tegen 1 december 2017 geen volledig dossier heeft, zal vanaf 1 januari 2018 opgenomen worden in het toepassingsgebied van het sectoraal aanvullend pensioenplan van de bedienden.

In bijlage vindt u de informatiebrief met de werkgeversverklaring en het attest dat ingevuld dient te worden door de actuaris, en de regels om de gelijkwaardigheid te berekenen.