Reactie Fevia op vakbondsacties in voedingsbedrijven

15.12.2018

Brussel, 15 december 2018 – Net zoals andere bedrijven, worden heel wat voedingsproducenten vandaag zwaar getroffen door de vakbondsacties. Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, roept vakbonden op om samen te werken aan oplossingen: aan de onderhandelingstafel dus en met een gezamenlijk aanbod vanuit onze opleidingsfondsen, niet op straat of aan een piket. We hebben begrip voor de bezorgdheden van de vele talenten in onze bedrijven die dagelijks werken aan kwalitatieve voeding en dranken, maar door acties te voeren berokkenen vakbonden de voedingsbedrijven economische en imagoschade. Dat kunnen we missen op een moment waarbij de binnenlandse afzet onder druk staat en protectionisme ook onze export bedreigt.

In een wereld die razendsnel verandert, staan we samen voor grote uitdagingen. Hoe gaan we mensen langer aan het werk houden in werkbare jobs en hoe houden we werkgelegenheid en welvaart in ons land, vandaag en morgen? Als grootste industriële werkgever die dagelijks jobs creëert, investeren onze bedrijven veel in het welzijn, de welvaart en de ontwikkeling van onze talenten. We reiken de hand uit aan vakbonden om samen verantwoordelijkheid hiervoor op te nemen, aan de onderhandelingstafel, met een gezamenlijk aanbod vanuit onze opleidingsfondsen en dagdagelijks op het terrein.

Tot slot betreuren we de verklaringen van een aantal vakbondsmensen naar bedrijven toe en in de pers. Die strookten niet altijd met de realiteit. Zo zou Fevia bedrijven hebben opgeroepen om interims in te zetten om stakende werknemers te vervangen en druk uit te oefenen op de werknemers. Dat klopt geenszins. In het kader van onze ondersteuning aan bedrijven hebben wij onze lid-bedrijven zoals steeds geïnformeerd over de stakingsaanzegging. Daarbij deelden wij gewoontegetrouw ons standpunt over de (aard van de) acties mee en gaven we advies over hoe omgaan met stakingen (klassieke brochure).

Zo lazen we ook in een krant dat er in de voedingsindustrie niets zou worden gedaan rond werkbaar werk. Ook dat klopt natuurlijk niet: het afgelopen jaar engageerden verschillende bedrijven zich in kader van bedrijfsakkoorden tot concrete acties in het kader van werkbaar werk: acties rond opleiding, welzijn op het werk, arbeidsorganisatie en levensfasebewust personeelsbeleid. Ook de inspiratiedag in februari en bijhorende publicatie tonen aan dat Belgische voedingsbedrijven voorlopers zijn in wend- en werkbaar werk. Wij nodigen de vakbonden graag uit om samen met ons te bekijken hoe we in de opleidingsfondsen en met de middelen van de opleidingsfondsen onze werknemers en bedrijven nog beter kunnen ondersteunen in werkbaar werk en werkbare loopbanen.