Recordaantal faillissementen in 10 jaar

19.01.2024

In 2023 telde de voedingsindustrie in België 141 faillissementen. Dit is een stijging van 34% ten opzichte van 2022. Dit is het slechtste resultaat dat de sector in de afgelopen tien jaar heeft geboekt.

Zoals we weten, heeft de voedingsindustrie de volle laag gekregen van de explosie van de productiekosten die medio 2020 begon. De winstgevendheid, gemeten aan de hand van de operationele margevoet, is gedaald tot een historisch laag niveau, of daar dicht bij in de buurt. In feite was er alleen in 2011 sprake van een iets lagere marge (2,61% vergeleken met 2,76% in 2022). Het was dan ook te vrezen dat het aantal faillissementen, na twee jaar van overheidsmaatregelen (moratoire op faillissementen, uitstel van betaling van belastingen en socialezekerheidsschulden, enz.), weer zou opkrikken.

Helaas is dit oof effectief gebeurd, en relatief sterk. In 2023 had 1 op de 3 faillissementen in de verwerkende nijverheid betrekking op een voedingsbedrijf, ook al is het gewicht van de voedingsindustrie ongeveer 20% (inclusief zelfstandigen). Het type voedingsbedrijf dat het zwaarst getroffen werd, was de BVBA's (70%) gevolgd door de zelfstandigen (20%).

Hoewel altijd te talrijk, is het banenverlies relatief beperkt gebleven: in 2023 gingen 666 banen verloren. Dit cijfer is in lijn met het gemiddelde voor de periode 2005-2019 (677 banen die jaarlijks verloren gaan). Bovendien is het bijna de helft van het trieste record dat in 2015 werd gevestigd (1.264 banen). Ook te vermelden: in 2023 werden deeltijdse banen verhoudingsgewijs meer getroffen door deze faillissementen (32% van het totale banenverlies) dan het gemiddelde tussen 2005 en 2019 (22%). Het verlies van voltijdse banen was dan goed voor minder dan de helft van het banenverlies (46%), en banen ivan loontrekkende werkgevers waren goed voor een stabiel aandeel van ongeveer 21%.

Hier vind je de voorstellen in ons memorandum voor een industriebeleid op maat om een duurzame toekomst voor de voedingsindustrie te garanderen.