Remember Brexit?

31.03.2020

Stand van zaken

Op 31 januari verliet het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. Tot eind 2020 is er een status quo transitieperiode, waarin het VK zich aan de Europese wetgeving houdt en waarin er niets verandert aan de manier waarop we met het VK handel drijven. In die periode moeten de EU en het VK tot een akkoord komen over de nieuwe handelsrelatie. Op de Raad Algemene Zaken van 25 februari kreeg de Europese Commissie een mandaat voor deze onderhandelingen. Ook het VK maakte haar benadering van de onderhandelingen bekend.

Begin maart vond de eerste onderhandelingsronde tussen de EU en het VK plaats. Beide partijen spraken af hoe de onderhandelingen zouden verlopen, welke thema’s ze zouden behandelen en volgens welke timing.

Echter, door de uitbraak van de corona-pandemie zijn de onderhandelingen op pauze gezet. Zowel de Europese hoofdonderhandelaar, Michel Barnier, als de Britse, David Frost, zitten momenteel in quarantaine wegens symptomen van het virus. Het is niet zeker wanneer de onderhandelingen zullen hernemen.

Het VK moet de EU voor eind juni laten weten of ze een verlenging van de transitieperiode wensen of niet.

Prioriteiten Belgische voedingsindustrie

Fevia lijstte de prioriteiten voor onze sector op in haar nota  “Toekomstige handelsrelatie EU-VK: prioriteiten voor de Belgische voedingsindustrie” en bezorgde deze eind februari aan alle bevoegde ministers en administraties op regionaal, Belgisch en Europees niveau. We volgen het dossier verder op, en spelen verder in op de ontwikkelingen.