Reminder: belangrijke evaluatie wetgeving eerlijke handelspraktijken  

20.02.2024

Hoe doeltreffend zijn de maatregelen die de lidstaten namen inzake oneerlijke marktspraktijken (UTP) in de voedingssector? Die vraag probeert de Commissie in kaart te brengen. Om de UTP-richtlijn verder te ontwikkelen heeft de Commissie jouw input nodig. Neem daarom zeker deel aan de enquête!   

De voedselvoorzieningsketen is kwetsbaar voor oneerlijke handelspraktijken vanwege hun afnemers. Om leveranciers beter te beschermen verbiedt de UTP-richtlijn (Richtlijn (EU) 2019/633 inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen) 16 oneerlijke handelspraktijken. Deze richtlijn is een stap in de goede richting maar recente crisissen hebben aangetoond dat het onevenwicht in de machtsverhoudingen tussen leverancier en afnemer nog steeds zorgt voor oneerlijke praktijken. Wil je dat daar iets aan verandert? Neem dan deel aan de enquête! 

Deze UTP-richtlijn werd in België bij wet van 28 november 2021 omgezet. Om de doeltreffendheid te beoordelen van de maatregelen die de lidstaten in het kader van de richtlijn hebben genomen, verricht de Commissie jaarlijkse enquêtes. 

Deze enquête loopt in alle lidstaten en richt zich tot leveranciers in de verschillende stadia van de landbouw- en voedselvoorzieningsketen die onder de richtlijn vallen.  

Waarom is het belangrijk om aan deze enquête deel te nemen?  

Deze enquête is dé gelegenheid om bepaalde zaken aan de richtlijn toe te voegen en te wijzigen. Ze zal relevante informatie opleveren voor de ontwikkeling van EU-beleid na de uitvoering van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken. Hoe meer input vanuit de bedrijven komt met hetzelfde duidelijke signaal hoe sterker onze boodschap overkomt.  

De enquête zelf 

De enquête focust zich op de leveranciers van landbouw en voedingsproducten die onder de richtlijn vallen. Heel kort gezegd moet je een leverancier zijn van landbouw- en voedingsproducten in België met een wereldwijde jaaromzet van minder dan 350 miljoen euro.  

Neem via deze link deel aan de enquête, uiterste deadline 15 maart 2024.  

Meer weten over de bescherming die de UTP jouw bedrijf biedt? Check dan onze exclusieve wegwijzer Eerlijke Handelsrelaties.