Sector voedselhulp kan extra hulp gebruiken in tijden van corona

24.03.2020

De coronacrisis weegt ook op de sector van de voedselhulp. Een verminderde bevoorrading en het wegvallen van heel wat vrijwilligers zorgen voor bijkomende logistieke uitdagingen. Als voedingsbedrijf kan je ook nu helpen door je overschotten weg te schenken aan mensen in armoede. Hoe? Lees het hier.

De coronacrisis maakt ook brokken in de sector van de voedselhulp. De bevoorrading is verstoord, aangezien de aanlevering vanuit de supermarkten en voedingsindustrie op een laag pitje staat door hamstergedrag bij de consumenten. Anderzijds moeten vele voedselhulporganisaties sluiten, door het wegvallen van heel wat vrijwilligers die er werken. Dat geeft extra logistieke uitdagingen om beschikbare schenkingen te verdelen over actoren die nog actief gebleven zijn op het terrein.

Overschotten wegschenken

Als voedingsbedrijf kan je helpen om iedereen in België van eten te blijven voorzien, ook de mensen in armoede, door te schenken aan organisaties uit de sector van de voedselhulp.

De coronacrisis kan bij sommige bedrijven misschien zelfs voor extra overschotten zorgen: producten die bestemd waren voor de food service, maar die overblijven door het sluiten van de food service, producten die tegengehouden worden aan de grens (ook al zou dat eigenlijk niet mogen),…

Hoe schenken?

Heeft u nog geen vaste partner voor schenkingen of is die partner (tijdelijk) geen optie? Dan zijn er 2 initiatieven waarbij u terecht kan:

Voedselbanken

De Voedselbanken zijn wellicht het meest gekend. In feite gaat het om een netwerk van 9 regionale Voedselbanken die gecoördineerd worden door de Belgische Federatie van Voedselbanken. De 9 regionale Voedselbanken zorgen voor de logistieke herverdeling van de levensmiddelen aan meer dan 600 lokale aangesloten verenigingen. Duizenden vrijwilligers verdeelden de overschotten in 2019 kosteloos aan bijna 170.000 minderbedeelden. Meer info over de werking op www.foodbanks.be

Schenken aan de Voedselbanken in tijden van corona?
Het best stuur je daarvoor een mail naar appro@foodbanks.be. Telefonisch kan je contact opnemen met Etienne Rubens op 0484/24.73.61

Schenkingsbeurs

De Schenkingsbeurs is een online platform dat in 2015 werd opgericht en dat toelaat om schenkingen te faciliteren door bedrijven met overschotten (schenkers) in contact te brengen met een uitgebreid netwerk van meer dan 450 sociale organisaties in de voedselondersteuning (ontvangers) (vb. voedselhulp, sociale kruideniers, sociale restaurants, Sint-Vincentius, Resto du Coeur,…) Schenkers geven hun schenking in op de site van de Schenkingsbeurs. De IT-oplossing maakt het mogelijk je schenkingen te traceren, waarbij de nodige administratie wordt gegenereerd (BTW, bonnen, overzichten,…) Meer info op www.schenkingsbeurs.be

In tijden van corona zet de Schenkingsbeurs in op een verdere samenwerking met alle relevante actoren in de voedselondersteuning en een optimale organisatie van de herverdeling van de schenkingen aan de resterende actieve actoren in België.

Schenken via de Schenkingsbeurs?
Registreer u als schenker op www.schenkingsbeurs.be