Sensibiliseringsacties van 21 november tot 20 december 2017

17.11.2017

In gemeenschappelijk vakbondsfront zal er een sensibiliseringsweek georganiseerd worden rond het thema van de belastingen. Deze zal in verschillende steden van het land plaatsvinden tussen 21 november en 20 december 2017.

FEVIA ontving opnieuw een actieaanzegging, deze keer van zowel het ACV, ABVV als de voedingscentrale van het ABVV. De BBTK schrijft zich eveneens in voor deze sensibiliseringsacties.

Graag verwijst FEVIA naar haar communicatie van 26 september 2017. Deze acties kaderen dan ook binnen deze context en zijn gericht tegen “de asociale regeringsmaatregelen” van de voorbije maanden. Deze acties zijn voorlopig niet specifiek gericht tegen onze sector, noch tegen onze bedrijven.

In de brieven wordt vermeld dat de acties gepaard kunnen gaan met betogingen, verspreiding van pamfletten, personeelsvergaderingen en werkonderbrekingen. Op dit moment is het moeilijk in te schatten in welke mate deze acties voor overlast zullen zorgen in onze sector. Ons advies is om met de vakbondsafgevaardigden in uw bedrijf in communicatie te gaan om een zicht te krijgen of en hoeveel werknemers wanneer afwezig zullen blijven.

De periode van 21 november tot 20 december zal dus een interprofessionele actieperiode zijn. De deelname van werknemers aan deze acties zal dus als stakingsdag worden beschouwd en als een “gerechtvaardigde afwezigheid” geregistreerd moeten worden. Hoe dan ook zullen de werknemers die afwezig blijven of stoppen met werken om aan deze acties deel te nemen geen loon ontvangen voor de uren die ze niet hebben gewerkt. De werknemers die afwezig zijn, zullen van hun vakorganisaties een stakingsvergoeding krijgen.

Gelet op het feit dat deze syndicale acties niet specifiek gericht zijn tegen onze bedrijven, kunnen uitzendkrachten aan de slag blijven. Houd niettemin in het achterhoofd dat een staker in geen geval mag vervangen worden door een uitzendkracht.

In bijlage vindt u een kopie van de brieven die de vakbonden naar het VBO en FEVIA hebben gestuurd.

Bijlages: 
brief_vbo.pdf (169.14 KB) brief_fevia.pdf (357.98 KB)