Sociale verkiezingen tussen 16 tot 29 november 2020?

24.03.2020

Gezien de coronaviruscrisis gingen de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad akkoord om de sociale verkiezingen uit te stellen. Vandaag bereikten ze een akkoord over de verdere timing en procedure van de sociale verkiezingen. Dat akkoord zetten ze om in volgend advies.

Door de coronaviruscrisis en de bijhorende beperkende maatregelen was het onmogelijk om de sociale verkiezingen zoals voorzien te laten plaatsvinden in mei 2020. Daarom beslisten de sociale partners in de NAR eerder al om de procedure op te schorten. Vandaag brachten ze een NAR-advies uit over de verdere procedure en timing. Het advies moet nu nog omgezet worden in koninklijk besluit. De NAR adviseert het volgende:

 • Nieuwe datum voor de sociale verkiezingen in de periode van 16 tot 29 november 2020, afhankelijk van hoe de huidige gezondheidssituatie door het coronavirus verder evolueert.
 • Alle akkoorden gesloten op datum van de tijdelijke opschorting van de verkiezingsprocedure worden behouden en blijven onveranderd. Behalve de akkoorden die doelloos zijn geworden en die uitdrukkelijk het coronavirus vermelden (bv. akkoorden over stemming per brief).

De sociale partners zijn in het bijzonder overeengekomen om: 

 • de procedure op te schorten vanaf dag X+36 (de dag na de laatste nuttige dag voor indiening van de kandidatenlijsten)
 • de indiening van de kandidatenlijsten te laten verlopen zoals gepland (uiterlijk op X+35), maar de mededeling aan het personeel van de kandidatenlijsten in papieren of elektronisch formaat, op te schorten
 • de ontslagbescherming te garanderen voor de op dag X+35 volgens de regels ingediende kandidaten
 • te garanderen dat het sociaal overleg tijdens de periode van tijdelijke opschorting wordt voortgezet binnen de organen in hun huidige samenstelling
 • wat de (potentiële) plaatsvervangende kandidaten betreft op dagen X+54 en X+76, de periode van zogeheten 'occulte bescherming' op te schorten vanaf (de actuele) dag X+36 tot de nieuwe (fictieve) dag 'X', die te bepalen is naargelang de gewijzigde kalender van de sociale verkiezingen, hetzij 36 dagen voor hervatting van de kalender van de sociale verkiezingen
 • de tweede kiesvoorwaarde van uitzendkrachten te berekenen (26 dagen tussen X en X+77) gedurende een periode die loopt vóór en na de schorsing
 • de oorspronkelijke datum Y te behouden (in mei 2020) als criterium voor het onderzoek naar de verkiesbaarheidsvoorwaarden, ook voor de plaatsvervangende kandidan
 • inzake de beschermingsperioden van beschermde werknemers (wet van 19/03/1991) als gevolg van de sociale verkiezingen van 2016 die geen kandidaat zouden zijn in 2020, het onderscheid te maken tussen werknemers die werden ontslagen tot en met 17 maart 2020 (datum van de G10-verklaring) en na die datum:
  • tot en met 17 maart 2020, wordt de vergoeding bedoeld in art. 17 §1 berekend tot en met de oorspronkelijke fictieve datum (tussen mei en juli 2020) van de installatie van de organen (ten laatste op Y+45)
  • na 17 maart 2020, wordt de vergoeding bedoeld in art. 17 §1 berekend tot en met de nieuwe datum van installatie van de organen (na het uitstellen van de sociale verkiezingen 2020)
  • tot slot, in het specifieke geval van délégués die zes extra maanden beschermd zijn in toepassing van artikel 2, §2, al. 2, van de wet van 19/03/1991, zullen die zes maanden lopen vanaf de eerste dag van de nieuwe periode van sociale verkiezingen (nieuwe dag Y)
 • De volledige stopzetting van de verkiezingsprocedure kan worden vastgesteld in ondernemingen waar geen enkele kandidatenlijst ten laatste op X+35 werd ingediend.
 • Het einde van de tijdelijke opschorting is op dit moment voorzien in het najaar, op een datum die voortvloeit uit de nieuwe verkiezingsperiode te bepalen door de Koning op advies van de Nationale Arbeidsraad. De verkiezingsprocedure (en dus de verkiezingskalender) zal automatisch hernemen vanaf die nieuwe dag X+36.

De sociale partners roepen de regering op om met spoed het wetgevend en regelgevend kader in die zin goed te keuren om alle betrokken partijen de broodnodige rechtszekerheid te geven.

Bron: VBO.