Stijgende productiekosten versterken verder

07.03.2022

De productiekosten zijn de laatste maanden exponentieel gestegen. En de tragische gebeurtenissen van de afgelopen dagen doen ons het ergste vrezen. Vind hier de laatste ontwikkelingen op het gebied van productiekosten (voedingsgrondstoffen, energie, lonen, verpakkingen, transport) en consumentenprijzen voor voeding en dranken.

De energie- en grondstofprijzen schieten de laatste dagen door het dak

De Russische invasie en dan vooral de vrees voor sancties en verstoringen van de voorziening hebben de energieprijzen in de EU sterk opgedreven. Tot nu toe zijn de opgelegde sancties niet expliciet gericht tegen de Russische energiesector, maar ze maken het voor de Russische schepen moeilijk om energieproducten te leveren, aangezien de toegang tot Europese havens wordt beperkt. Bovendien zou bepaalde belangrijke infrastructuur in Oekraïne beschadigd kunnen worden. Als laatste bevinden de huidige aardgasvoorraden zich op een historisch dieptepunt en maken de Europese landen zich zorgen over het vullen van de gasreservoirs voor de komende winter.

De prijzen voor maaltarwe en maïs schieten omhoog op de Europese markt en bereikten de drempel van respectievelijk 400 euro en 350 euro per ton voor mei en juni, nu de oorlog in Oekraïne blijft aanhouden en er bezorgdheid is over het graanaanbod.

In februari 2022 zijn de productiekosten onstuitbaar blijven stijgen

Voedingsgrondstoffen: +21%

  • De FAO-index van de voedingsprijzen steeg in februari 2022 met 3,9% ten opzichte van januari 2021. Op jaarbasis blijft de stijging in december 2021 uitzonderlijk: 21%. De opleving van de index in februari was vooral te wijten aan sterke stijgingen in de subindexen voor plantaardige oliën (nieuw recordniveau) en zuivelproducten (6de maandelijkse stijging op rij). Ook de prijzen voor granen en vlees stegen, terwijl de subindex voor suiker voor de derde achtereenvolgende maand daalde.van de suikerprijzen.
  • In januari 2022 is het Belgische indexcijfer van de producentenprijzen voor voeding met 15,2% gestegen ten opzichte van januari 2021.

Energie: stratosferische prijzen

  • In februari bereikte de gemiddelde prijs van een barrel ruwe olie 94$. Je moet teruggaan tot september 2014 om zo'n hoge prijs te vinden. Op jaarbasis zijn de prijzen van ruwe olie met 55% gestegen.
  • Na een historische stijging in december 2021 zijn de EU aardgasprijzen in januari en februari 2022 weer wat gedaald. Verwacht wordt echter dat zij sterk zullen stijgen na de Russische inval in Oekraïne.

Lonen: verwachte indexatie stijgt naar 5,2%

  • De lonen in de voedingsindustrie worden in januari 2022 met 3,22% geïndexeerd. De verwachte indexering in januari 2023 is 5,17% (tov een verwachting van 4,50% vorige maand).

Verpakkingen: karton, plastiek en metaal blijven maar stijgen

  • De Belgische producentenprijzen voor houten containers zijn voortdurend gestegen tem oktober 2021. Sindsdien zijn zij op dit zeer hoge niveau gebleven. Dezelfde index voor golfkarton/papier en kartonnen verpakkingen en die voor plastiek verpakkingen blijven maar stijgen in januari (2,0% en 0,8% resp. tov december). Op één jaar tijd betekent dit een stijging van respectievelijk 25% en 31%.
  • Het indexcijfer van de EU27 producentenprijzen voor lichte metalen verpakkingen steeg met 4,1% in januari tov de vorige maand (+14% op jaarbasis).

Transport: tarieven van containers nog hoog

  • De containervrachttarieven stegen tussen begin maart 2021 en begin maart 2022 met 125%. Sinds half november ligt de gemiddelde prijs voor een 40-voet container tussen 9.000 en 10.000$, meer dan vier keer de gemiddelde prijs in 2020.
  • Sinds de piek begin oktober 2021 ($5.650) zijn de bulkvrachttarieven met een factor 4 gedaald tot $ 1.418 eind januari 2022. In februari stegen zij echter weer.

Consumentenprijzen: inflatie stijgt verder

  • De (jaarlijkse) inflatie voor voeding en niet-alcoholische dranken is blijven gestegen, van 2,5% en 1,5% respectievelijk in januari tot 3,9% en 4,4% in februari. Het prijsindexcijfer voor alcoholische dranken is in februari met 6,0% gestegen ten opzichte van januari.