Termijnen cao werkbaar werk verlengd

07.05.2020

Sinds het vorig sectorakkoord zijn bedrijven met een vakbondsafvaardiging verplicht om een cao af te sluiten tot verbetering van de werkbaarheid. In het akkoord '19-'20 kwamen we hiervoor strikte termijnen overeen. Omwille van de huidige omstandigheden verlengden we die termijnen eerder al in PC118 en vandaag ook in PC220. 

Is er een VA en sloten jullie nog geen cao werkbaar werk?

Is er in je bedrijf een vakbondsafvaardiging en sloten jullie nog geen cao werkbaar werk? Dan heb je nu tijd tot 31 december 2020 om de cao te sluiten. We kwamen namelijk in PC 118 en PC220 overeen om de termijnen voor het afsluiten van de cao, de evaluatie, het indienen bij Alimento alsook de sanctie te verlengen. De wijzigende cao's vind je hieronder terug.

Kortom, je sluit best voor 31 december 2020 een cao rond interimarbeid en werkbaar werk. Fevia en de sectorale vakbonden engageren zich om de eigen leden te ondersteunen en te motiveren om hier werk van te maken. Contacteer ons zeker als je moeilijkheden ondervindt met het sluiten van de cao.

Sluit je geen cao, dan geldt een bijkomende bijdrage aan het sociaal fonds van 0,10% vanaf 1/04/2021 tot het kwartaal waarin je de cao sluit.

Sowieso kun je beroep doen op het versterkte aanbod vanuit Alimento.

Sloot je eerder al een cao werkbaar werk ?

Dan moet je nu geen nieuwe cao werkbaar werk sluiten. Wel vragen we je om de cao samen met de vakbondsafvaardiging te evalueren. Hiervoor gebruik je het sectoraal model van werkbaarheidsplan

Bovendien kun je beroep doen op het versterkte aanbod vanuit Alimento.

Ben je op zoek naar inspiratie voor het sluiten van de cao werkbaar werk?

Is er in jouw bedrijf een vakbondsafvaardiging en sloot je nog geen cao, dan vind je inspiratie in ons overzicht. Fevia vroeg bij de leden de verschillende cao's werkbaar werk op, die we anonimiseerden. Je kunt ook een adviseur van Alimento uitnodigen om hun aanbod toe te lichten op de vergadering met de syndicale delegatie. 

Bijlages: 
PDF-pictogram CCT modif CP118.pdf (110.67 KB)PDF-pictogram CAO PC 220.pdf (126.15 KB)