Tijdelijke werkloosheid corona gelijkgesteld

09.06.2020

Een koninklijk besluit gepubliceerd op 5 juni 2020 stelt tijdelijke werkloosheid overmacht corona gelijk voor jaarlijkse vakantie.

Werknemers in tijdelijke werkloosheid door overmacht bouwen normaal gezien geen vakantierechten op. Een koninklijk besluit stelt nu tijdelijke werkloosheid overmacht omwille van het coronavirus toch gelijk voor vakantie. De dagen waarop een werknemer tijdelijk werkloos is door overmacht corona tellen daardoor wel mee voor de berekening van het vakantiegeld en de vakantieduur.

De gelijkstelling geldt vanaf 1 februari 2020 tot 30 juni 2020. Gezien de verlenging van tijdelijke werkloosheid overmacht corona tot 31 augustus 2020 wordt de gelijkstelling mogelijk verlengd.  

Voor de volledigheid geven we mee dat tijdelijke werkloosheid corona ook gelijkgesteld is voor de sectoraal voorziene eindejaarspremie. De sectorale cao's rond de eindejaarspremie voorzien namelijk in die gelijkstelling.