Tips tegen voedselverspilling: bewaarinformatie

06.03.2017

Hoe kan u als voedingsbedrijf de consument helpen om minder voedsel te verspillen? FEVIA deelt tips binnen de sector.

Hieronder kan u enkele tips vinden met betrekking tot bewaarinformatie bedoeld voor de consument. 

  • Geef meer informatie over de concrete invulling van bewaarinfo. Bijvoorbeeld: Wat is ‘koel’ bewaren? Wat is ‘beperkt’ houdbaar? Wat is ‘droog’ bewaren? Hou er rekening mee dat de concrete invulling kan verschillen van land tot land. Eventueel kan u verwijzen naar de toepasselijke wetgeving.
  • Geef advies over de ideale plaats en de ideale temperatuur in de frigo.
  • Geef advies over hoe de producten te transporteren, bijvoorbeeld door een koeltas te gebruiken voor gekoelde of ingevroren producten.
  • Geef de consument tips over hoe het product kan bewaard worden van zodra de verpakking geopend is. Waar? Bij welke temperatuur? Hoe kan je de verpakking hersluiten? Kan de inhoud nog in de originele verpakking bewaard worden?
  • Wanneer u aangeeft hoe lang een product nog kan geconsumeerd worden na opening van de verpakking, maak deze tijdslimiet dan niet korter dan nodig.
  • Geef aan hoe je het product langer kan bewaren als je het niet direct kan consumeren vb. ofwel eerst koken en daarna X dagen in de frigo bewaren of invriezen ofwel direct invriezen (zie ook tip hieronder).
  • Voor bepaalde producten kan het nuttig zijn om aan te geven dat je het product als consument zelf kan invriezen. Op die manier geef je de consument een tip over hoe hij het product langer kan bewaren. Geef in dit geval liever aan dat het invriezen kan tot op de vervaldatum en niet zozeer dat dit op de dag van aankoop moet gebeuren. Bovendien kan u ook aangeven hoelang het product daarna nog kan bewaard worden, hoe het best ontdooid en/of bereid wordt en binnen welke termijn het dan moet geconsumeerd worden. Vb. Ontdooi in de frigo en verbruik binnen de 24h/Verbruik onmiddellijk na ontdooien.

Vb. van een sneeuwvlok-logo voor invriezen op tortilla’s in het Verenigd Koninkrijk.

  • Anderzijds kan het ook nuttig zijn om aan te geven wanneer een product niet meer mag ingevroren worden omdat het al ontdooid werd. Ter herinnering, volgens de FIC verordening 1169/2011 is de vermelding "ontdooid" verplicht voor (bijna) alle voedingsmiddelen die ontdooid verkocht worden.

Heel wat informatie kan evengoed of soms bij voorkeur off pack geplaatst worden (vb. op een website, in een app, folders in de winkelrekken, promomateriaal,…). In sommige gevallen kan er met een QR-code gewerkt worden om de consument eenvoudig door te verwijzen.

Achtergrond

De tips tegen voedselverspilling worden gedeeld met de bedoeling om voedselverlies samen te helpen verminderen. Deze actie kadert binnen de uitvoering van de Ketenroadmap Voedselverlies

De tips maken deel uit van een serie: zie ook de artikels in verband met de achtergrond, houdbaarheidsdata en verpakkingen.

Disclaimer

Bovenstaande tips betekenen geen aanbevelingen voor alle producten/alle producenten en betekenen geen engagement voor de sector. Het gaat om voorbeelden die als inspiratie kunnen dienen en die door individuele bedrijven naar eigen oordeel/inzicht kunnen toegepast worden indien toepasselijk en indien praktisch en economisch haalbaar.