Tips voor bedrijven: voedselverspilling aanpakken!

23.12.2015

Hoe kan u als voedingsbedrijf de consument helpen om minder voedsel te verspillen? FEVIA deelt tips binnen de sector.

Rond voedselverlies beweegt er heel wat. De Europese Commissie heeft het bovendien als een prioritair thema benoemd in haar nieuwste pakket rond Circulaire Economie. Het staat dan ook aan de top van vele agenda’s.

Actieprogramma’s in de gewesten

Zo ook voor onze gewestelijke overheden. In Vlaanderen is er een Ketenroadmap Voedselverlies 2015-2020 opgesteld. (zie artikel fevia news). FEVIA Vlaanderen heeft deze roadmap, met een kleine 60 acties, mee ondertekend.

In Wallonië is er het « Programme wallon de lutte contre les pertes alimentaires” (zie artikel fevia news ). Hierbij zal FEVIA Wallonie ook bij diverse acties betrokken zijn.

Actie getrokken door FEVIA

Een van de acties uit de Vlaamse roadmap voedselverlies die door FEVIA getrokken wordt is het verzamelen en verspreiden van tips voor bedrijven. Meer bepaald tips over hoe voedingsbedrijven de voedselverspilling bij de consument kunnen verminderen.

Tips: De aanpak

Om te komen tot die tips ging FEVIA onder meer te rade bij haar werkgroep FIC (Food Information to Consumer) en consumentenorganisaties. We zullen de verzamelde tips in de loop van verschillende nieuwsbrieven met jullie delen, in het Nederlands en het Frans. 

Met die tips willen we proberen verder gaan dan een oplijsting van welgekende – maar effectieve – oplossingen (zoals hersluitbare verpakkingen, bewaarinfo,…). We gaan ook op zoek naar minder gekende voorbeelden, gaan best practices delen,… De bedoeling is om naderhand alles in een toolbox met tips te gieten. 

Hou onze nieuwsbrief volgend jaar dus zeker in het oog voor onze tips op het vlak van voedselverlies!

Heeft u zelf tips die u wilt delen, aarzel dan niet om deze door te sturen naar Liesje (lds@fevia.be).