Verantwoorde reclame naar kinderen: voedingssector legt de lat opnieuw hoger

12.11.2020

De Belgian Pledge is sinds 2012 het antwoord van de voedingssector op de vraag naar verantwoorde reclame naar kinderen. Fevia, Comeos en UBA lanceerden gisteren de Belgian Pledge 3.0: deze derde editie legt de lat opnieuw hoger, met verstrengde voedingskundige criteria om te mogen adverteren naar kinderen, een uitbreiding naar online influencers en een test met een klachtensysteem. Emilie Noë, onze nieuwe Food Policy Advisor, geeft haar kijk op hoe de voedingssector werkt aan verantwoorde marketing naar kinderen: “We erkennen dat er maatschappelijke uitdagingen zijn waar ook de voedingsindustrie een rol te spelen heeft. Wat onze sector toch typeert is dat we zelf oplossingen zoeken voor die uitdagingen, engagementen aangaan en die ook nakomen.”

Hefboom voor innovatie

“Het is duidelijk dat obesitas en overgewicht een complexe maatschappelijke uitdaging vormen. Aangezien we als voedingssector een verantwoordelijke partner willen zijn in het streven naar een gezondere voedingskeuze, is het voor ons belangrijk om proactief stappen vooruit te zetten in de marketing naar kinderen jonger dan 12 jaar,” aldus Emilie Noë.

Omdat kinderen nog niet voldoende kritisch kunnen omgaan met reclame en marketing, beperken ondertekenaars van de Belgian Pledge hun marketing tot die voedingsproducten die voldoen aan specifieke voedingskundige criteria. Die voedingskundige criteria houden rekening met maximumgehaltes voor suikers, zout en verzadigde vetten en vereisen tegelijkertijd een verbeterde productsamenstelling. In de Belgian Pledge 3.0 worden die criteria opnieuw strenger.

“We leggen de lat telkens iets hoger om marketing en reclame naar kinderen te kunnen maken. Op deze manier motiveert de Belgian Pledge voedingsbedrijven om te innoveren en om in te zetten op productherformulering”, verduidelijkt Emilie. “Zo vragen we bijvoorbeeld dat er in ontbijtgranen een bepaalde hoeveelheid vezels of volkoren granen aanwezig is, maar ook dat kindermaaltijden minstens een portie groenten of fruit, een zuivelproduct of een portie volkoren granen bevatten.”

Van jongs af een gezonde levensstijl aanleren

Met de Belgian Pledge wil de voedingssector kinderen en hun ouders helpen om gezondere voedingskeuzes te maken. “Door als voedingssector deze voedingskundige criteria in acht te nemen, zorgen we ervoor dat we naar kinderen toe de producten in de spotlight zetten die steeds evenwichtiger worden. Bovendien zijn de regels vanaf nu ook van toepassing op de online influencers die zich via kanalen als TikTok op jongeren richten. Maar we beseffen natuurlijk ook dat we door een verantwoorde marketing naar kinderen het probleem van overgewicht en obesitas niet zomaar gaan oplossen”, aldus Emilie Noë.

Een gezonde levensstijl is een combinatie van factoren, waaronder evenwichtige voeding en voldoende beweging. Het is dan ook belangrijk dat kinderen van jongs af aan bijleren over een gezonde levensstijl en een gezond voedingspatroon. Het is een en-en-verhaal dat een brede aanpak vergt en waarbij het onderwijs en ook de overheid in het algemeen hun rol moeten spelen. Emilie Noë benoemt hoe de voedingsindustrie via verschillende initiatieven haar verantwoordelijkheid neemt om de gezonde keuze gemakkelijker te maken: “Naast de Belgian Pledge engageerden we ons ook voor een evenwichtiger en gezonder dranken- en tussendoortjesbeleid in de Vlaamse scholen, met resultaat trouwens. Een derde engagement is het Convenant Evenwichtige voeding, waarmee we al jaren zorgen voor een evenwichtiger aanbod aan voedingsproducten en dranken voor Belgische consumenten. De rode draad doorheen die drie initiatieven is dat we innovatie inzetten om het aanbod steeds evenwichtiger te maken en dat we onze engagementen daadwerkelijk nakomen.”

Meer weten over de drie vernieuwingen in de Belgian Pledge 3.0?
Lees het persbericht