Verduurzaming in de zuivelsector zet zich jaar na jaar verder

27.01.2022

De zuivelsector blijft belangrijke stappen zetten richting duurzaamheid, dat blijkt uit het laatste duurzaamheidsrapport van MilkBE, de brancheorganisatie van de zuivelsector. De nieuwste resultaten voor 2020 tonen aan dat de schakels al een hele weg hebben afgelegd: 96% van alle Belgische melkveehouders neemt vrijwillig deel aan de Duurzaamheidsmonitor en een melkveebedrijf neemt gemiddeld 20 bovenwettelijke duurzaamheidsinitiatieven. In 2014 waren dat er nog maar 9. Dat is een verdubbeling op 6 jaar tijd.

96% van de melkveehouders neemt deel

Sinds 2014 volgt de zuivelsector de verduurzaming op binnen de 3 schakels van de keten: op het  melkveebedrijf, tijdens het transport en binnen de verwerking. De deelname aan de Duurzaamheidsmonitor is vrijblijvend, en toch nemen meer dan 96% van alle Belgische melkveehouders deel. Wat blijkt? Gemiddeld neemt een melkveehouder 20 van de 42 mogelijke duurzaamheidsinitiatieven. In 2014 waren dat nog maar 9 van de 35. Melkveehouders leverden de voorbije jaren grote inspanningen op verschillende vlakken zoals dierenwelzijn, energie, milieu, water. Een aantal voorbeelden:

  • 39% van de melkveehouders produceert zelf duurzame energie (minstens 4.000 KWH/jaar) via zonnepanelen, een pocketvergister of een windmolen
  • 60% van de melkveehouders heeft een koeborstel in de stal
  • 52% gebruikt alternatieve waterbronnen
  • 61% vervoedert nevenproducten uit de voedingsindustrie (zoals bierdraf of bietenpulp)

Deze inspanningen zijn ook zichtbaar in de vijfjaarlijkse studie naar de koolstofvoetafdruk van rauwe melk, die de voorbije 20 jaar met 30% daalde tot ongeveer 0,93 kg CO2-eq./kg rauwe melk. Naast het inventariseren en opvolgen van verduurzaming, is de Duurzaamheidsmonitor ook een belangrijke tool in het sensibiliseren en benchmarken van individuele melkveehouders en zuivelverwerkers ten opzichte van het nationale gemiddelde.

Zuivelverwerkende bedrijven zetten in op waterhergebruik                                                          

Naast de melkveehouderij, volgt de Duurzaamheidsmonitor ook diverse parameters op op het niveau van transport naar het zuivelbedrijf zoals brandstofverbruik (-10% sinds 2011) en de uitstoot van de melkophaalwagens. Zo voldoet bijvoorbeeld 84% van de ophaalwagens aan Euronorm 6, de strengst mogelijke uitstootnorm.

Binnen de verwerking zelf wordt de CO2-uitstoot opgevolgd (-30% tussen 2011-2020) en daalden het energieverbruik (-24%) en waterverbruik (-34%) per liter verwerkte melk op 10 jaar tijd stevig. De zuivelverwerkers zetten de laatste jaren opvallend in op waterhergebruik: ongeveer 35% van het gebruikte water komt uit alternatieve bronnen zoals opgezuiverd afvalwater, opvang condensaat na verpoedering melk of regenwater.

Werken aan verdere verduurzaming

MilkBE blijft zich verder inzetten op de verduurzaming van de zuivelsector en wil zo bijdragen aan de realisatie van de Europese Green Deal. Daarnaast werkt MilkBE aan een grondige upgrade en digitalisering van de Duurzaamheidsmonitor, met meer aandacht voor het klimaat (met onder andere methaanreducerende maatregelen) en dierenwelzijn.

Verder bewijst het stijgende budget voor investeringen (137 miljoen euro in 2020) binnen de zuivelindustrie dat de innovaties en verduurzaming zich ook in deze schakel blijft verderzetten. 

Het volledige duurzaamheidsrapport vind je terug op www.milkbe.org/nl/themas/duurzaamheid