Vereenvoudigingen tijdelijke werkloosheid

15.06.2022

Op 30 juni 2022 eindigt het soepele systeem van tijdelijke werkloosheid overmacht corona. Vanaf 1 juli 2022 geldt dus opnieuw het klassieke systeem van tijdelijke werkloosheid. Daar worden wel een aantal versoepelingen aan aangebracht. Dat is positief, ook Fevia drong hierop aan. 

Vanaf 1 juli 2022 geldt opnieuw het klassieke systeem van tijdelijke werkloosheid. Voor de periode van 1 juli 2022 tot 31 december 2022 zijn er wel een aantal vereenvoudigingen. Zo zijn er bijvoorbeeld geen toelaatbaarheidsvoorwaarden voor de werknemer, is de werknemer vrijgesteld van de controlekaart C3.2A en moet je die als werkgever dus niet overhandigen aan de werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld. Ook gelden kortere aanvraagtermijnen en kun je langer gebruik maken van de tijdelijke werkloosheid alvorens een verplichte werkweek moet worden ingezet.

Bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geldt opnieuw een strikte interpretatie. Toch zal die tijdelijke werkloosheid overmacht ook kunnen gebruikt worden door de werknemer die in quarantaine/isolatie moet in kader van corona en niet kan telewerken of de werknemer die instaat voor de opvang van een kind dat met hem samenwoont en dat niet naar het kinderdagverblijf, de school of een centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan. 

Alle aanpassingen lees je op de website van de RVA.