Vergoeding bij langdurige ziekte Covid-19

16.06.2020

Werknemers die arbeidsongeschikt zijn wegens COVID-19 hebben voor de periode van arbeidsongeschiktheid buiten gewaarborgd loon recht op een aanvullende vergoeding van het sociaal fonds. Dat kwamen Fevia en sociale partners overeen in het PC118, PC118.03 en PC220.

Het coronavirus heeft verschillende gevolgen. Om werknemers te ondersteunen die langdurig arbeidsongeschikt zijn door het coronavirus kwamen we samen met de vakbonden overeen om een aanvullende vergoeding te voorzien bovenop de uitkering van de mutualiteit. Die vergoeding wordt uitbetaald door het sociaal fonds. De betrokken werknemer doet daarvoor zelf aanvraag bij het sociaal fonds.

Wat?

Het sociaal fonds betaalt een aanvullende vergoeding bij arbeidsongeschiktheid buiten gewaarborgd loon aan de  arbeiders en bedienden uit onze sector die arbeidsongeschikt zijn geweest wegens COVID-19 gedurende de periode van 13.03.2020 tot en met 31.12.2020.

Voorwaarden

  • arbeider of bedienden uit PC 118, PC118.03 en PC220, ongeacht zijn anciënniteit of tewerkstellingsbreuk
  • arbeidsongeschikt wegens covid-19 buiten de periode van gewaarborgd loon in de periode tussen 13.03.2020 en 31.12.2020

Procedure

  • De aanvullende vergoeding wordt door de werknemer aangevraagd bij het Sociaal Fonds.
  • De aanvraag bestaat uit alle hieronder opgesomde documenten:
    • een volledig ingevuld aanvraagformulier
    • een medisch attest van arbeidsongeschiktheid omwille van Covid-19 voor de duur waarvoor de aanvullende vergoeding wordt aangevraagd.
    • een attest van de mutualiteit met vermelding van de vergoede ziekteperiode en het aantal vergoede ziekte-uitkeringen

Bedrag

De tussenkomst bedraagt 19,30 euro bruto per dag arbeidsongeschiktheid wegens covid-19 die niet gedekt is door gewaarborgd loon. De vergoeding wordt uitgekeerd in een zesdagenweek, zoals de uitkering van de mutualiteit, zelfs al werkt de arbeider in een vijfdagenweek.

Deeltijdsen en arbeiders die – na toelating van hun arts – het werk halftijds hervatten, hebben recht op deze vergoeding in verhouding tot hun prestaties.

Inhoudingen

De aanvullende vergoeding is niet onderworpen aan de sociale zekerheidsbijdragen maar wel aan bedrijfsvoorheffing. Het percentage bedrijfsvoorheffing dat in mindering wordt gebracht van het totale brutobedrag bedraagt 22,2%.