Verlenging geldigheidsduur eco- en maaltijdcheques?

09.04.2020

De coronaviruscrisis zorgt er voor dat er moeilijker betaald kan worden met cheques, zeker met ecocheques. Dat is de reden waarom de sociale partners in een gezamenlijk NAR-advies een verlenging van de geldigheidsduur van de cheques vragen. Verwacht wordt dat de regering dit advies volgt. We houden je op de hoogte.

Werkgevers en vakbonden kwamen gisteren in de Nationale Arbeidsraad tot een gezamenlijk advies waarin ze de federale regering vragen de geldigheidsduur van maaltijd-, eco-, geschenken-, sport- en cultuurcheques te verlengen. Concreet vragen ze:

  • Voor maaltijd-, eco- en geschenkcheques, die in maart, april, mei en juni 2020 verstrijken, onmiddellijk te voorzien in een verlenging van 6 maanden vanaf de datum waarop die cheques verstrijken. En een eenvoudige bijkomende verlenging via MB mogelijk te maken.
  • Voor de sport/cultuurcheques: vraag verschuiven vervaldatum van de sport/cultuurcheques van 30 september te verschuiven naar 31 december 2020.

De uitgevers van de cheques verbinden zich tot slot tot een snelle en doeltreffende informatiecampagne.

Je leest hier het gezamenlijk advies.