Voedingsbedrijven zetten zich in voor biodiversiteit – laat u inspireren

25.03.2019

Biodiversiteit is belangrijk voor uw business. De bescherming ervan is dan ook in uw eigen belang. Sommige voedingsbedrijven nemen hierin het voortouw en gaan voor ambitieuze of inspirerende projecten. U kan echter ook kleinere, maar heel nuttige acties ondernemen. Ontdek er meer over.

Wat kan u als bedrijf doen ten voordele van biodiversiteit, de diversiteit aan leven en ecosystemen op aarde? We zetten hieronder een aantal praktijkvoorbeelden van bedrijfsprojecten in de kijker. Verder verwijzen we ook door naar de gloednieuwe tool vanuit de overheid om bedrijven op weg te helpen: BiodiversiTree.

Waterneutraal

De Coca-Cola company stelde zich in 2007 al een ambitieus doel: iedere druppel water die ze gebruiken voor de productie van hun verkochte frisdranken, teruggeven aan de natuur en de gemeenschap. In 2015 bereikten ze dit doel al ruimschoots. Om dit doel te bereiken werden 248 projecten opgezet over 71 landen. Ook in België werden zo twee projecten opgezet, telkens met financiële steun van de Coca-Cola Foundation en van de Europese Commissie, en in samenwerking met Natuurpunt.

Zo liep sedert 2014 een project in de Kalmthoutse Heide. Opzet was een herinrichting over een oppervlakte van 30 hectare van het Stappersven, een heidegebied. Zo kon meer ruimte gemaakt worden voor natte heide en stuifduinen, beide zeldzame biotopen. Via een herstel van de waterinfiltratie kan 86 miljoen liter water per jaar teruggegeven worden aan de Kalmthoutse Heide.

Begin 2018 werd met grote werken gestart om de natuur in de Demervallei tussen Rotselaar en Diest te herstellen, een tweede Belgisch project. Een reeks technische ingrepen moet de waterhuishouding in het natuurgebied verbeteren.

In harmonie

Mondelez International startte in 2008 het LU’Harmony initiatief op voor haar LU koekjes. Via dit initiatief wil ze dankzij duurzame landbouw het leefmilieu beter respecteren, met als doel de lokale biodiversiteit te stimuleren en de kwaliteit en traceerbaarheid van de koekjes te verbeteren. Voor de teelt van hun tarwe werken ze samen met lokale landbouwpartners die duurzame landbouwpraktijken toepassen en het Harmony charter ondertekenen. Mondelez International ging ook een samenwerking aan met Natuurpunt om de consument aan te zetten voor meer biodiversiteit te kiezen. Zelf laten ze 3% van de tarwevelden inzaaien met wilde bloeien, maar ook consumenten krijgen een bloemenmengsel.

Irrigatie

Hesbaye Frost, een diepvriesgroentenbedrijf en Natagora, de Waalse tegenhanger van Natuurpunt, werken samen om terreinen op te kopen en de omgeving te beschermen. Het bedrijf kan zo het water van bassins gebruiken om de gronden te besproeien in droge periodes. ’s Winters wordt het afvalwater van het bedrijf gebruikt om de bassins aan te vullen. Door de waterniveaus op peil te houden kan de biotoop, een interessant vogelgebied, beschermd worden. De belangen van  industrie, landbouw en natuur worden hier verzoend.

Natuurquiz

Corman werkt voor haar Balade-boter ook samen met Natagora. Samen zorgen ze voor natuur-content op de Balade-website en ontwikkelden ze een Naturaquiz, een quiz over het thema natuur.

Kleinschaliger kan ook

Ziet u het niet zitten om in een grootschalig project te stappen? Geen nood, ook op kleine schaal kan u al betekeningsvolle acties doen, misschien doet u ze zelfs al. Wat dacht u van een bijenhotel op uw site, een bloemenweide, een half verharde parking, een verlaten vijver ongemoeid laten,…

Nagaan van waar uw grondstoffen komen, hoe het daar beheerd wordt en doordachte keuzes maken draagt bovendien bij aan biodiversiteit op een grotere geografische schaal. 

In Vlaanderen loopt momenteel een green deal “Bedrijven en biodiversiteit”. Instappen is niet meer mogelijk, inspiratie opdoen wel: klik hier.

BiodiversiTree

De federale overheid en de 3 gewesten lieten een nieuwe online tool ontwikkelen die bedrijven verder kan helpen op vlak van biodiversiteit: BiodiversiTree. Deze tool werd vorige week gelanceerd, in het kader van de Week van de Biodiversiteit. BiodiversiTree stelt bedrijven mogelijke acties voor ten voordele van biodiversiteit in vier takken van de bedrijfsvoering: bedrijfsterreinen, infrastructuur, aankoopbeleid en procesvoering. U kan selecteren op basis van criteria of grasduinen in de catalogus met acties. Per actie krijgt u links naar verdere informatie en mogelijke subsidiekanalen.

Meer info

Meer weten over biodiversiteit? Lees het artikel “Biodiversiteit en bedrijven” na, dat meer uitleg geeft over biodiversiteit, het bepalen van impact, internationale en Belgische overheidsinitiatieven en dat heel wat nuttige links geeft met inspiratie of subsidiekanalen.

De praktijkvoorbeelden uit dit artikel zijn afkomstig van een presentatie van Natuurpunt en Natagora bestemd voor de leden van Fevia.