Waarom de voedselprijzen blijven stijgen

13.04.2023

 

De prijsindex van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), die de internationale prijzen voor een winkelkar met basisproducten meet, toont een daling van 20,5% in maart 2023 ten opzichte van maart 2022. Toch blijven de voedselprijzen in onze supermarkten stijgen. In maart bedroeg de voedselinflatie 17,02%, in vergelijking met 16,12% in februari. Vreemd? Helemaal niet!

Geen algemene daling van de productiekosten

Als er geen grote veranderingen plaatsvinden, wat altijd kan in deze onzekere tijden, dan weten we waarover we vandaag moeten onderhandelen. De verschillende internationale instanties voorspellen lagere prijzen voor grondstoffen en energie in vergelijking met vorig jaar, maar die prijzen zouden nog steeds hoger liggen dan voor de oorlog in Oekraïne. Er is dus in de eerste plaats sprake van een "achterstands-" of "inhaaleffect" voor de voedselprijzen. De voedingsindustrie, die vorig jaar haar marges zag verdampen en veel veerkracht moest tonen, moet haar verkoopprijzen immers dringend zien stijgen.

Ten tweede blijven de prijzen van sommige voedingsmiddelen stijgen. Zo ligt de prijsindex voor de Belgische land- en tuinbouw in februari 2023 37% hoger dan een jaar geleden. Aangezien de Belgische voedingsindustrie een beroep doet op zo’n 60% van die land- en tuinbouwgrondstoffen, is het gemakkelijk te begrijpen waarom de productiekosten van sommige voedingsbedrijven nog steeds niet op een lager pitje staan.

Ten derde werd de voedingsindustrie in januari 2023 geconfronteerd met een historische loonindexering van 10,96%.

Noodzaak om weer een zekere rentabiliteit te bereiken

Rentabiliteit wordt vaak gelijkgesteld aan winst en veel geld voor de aandeelhouders. Hoewel de rentabiliteit van een onderneming natuurlijk ook dient om het geïnvesteerde kapitaal te vergoeden, dient ze vooral om de investeringen mogelijk te maken die onontbeerlijk zijn om het concurrentievermogen, de innovatie en de werkgelegenheid van morgen te garanderen. Helaas verliest de Belgische voedingsindustrie elk jaar aan concurrentiekracht, zowel op de binnenlandse als op de buitenlandse markt.

Fevia roept de beleidsmakers op om maatregelen te nemen die het concurrentievermogen van de Belgische voedingsindustrie verzekeren en versterken. Lees ze hier: Fevia waarschuwt: jaag voedingsbedrijven en consumenten niet over de grens | Fevia