Wat weerhoudt bedrijven om aan de slag te gaan met circulaire economie?

13.03.2019

Voor zijn masterproef wil een laatstejaarsstudent via een enquête pijlen naar welke interne en externe factoren Vlaamse bedrijven moeten overwinnen om aan de slag te gaan met de principes van een circulaire economie. Helpt u hem verder?

Om de benodigde gegevens voor het onderzoeksproject te verkrijgen, is het belangrijk om mening van de industriële bedrijven te horen. De resultaten kunnen hopelijk voor u en uw onderneming ook van nut zijn. Met dit werk wil hij immers evalueren waar precies de belangrijkste pijn- en pluspunten liggen. Die informatie kan dan als bron van inspiratie of springplank gelden voor ondernemingen.

De vragenlijst zal ongeveer 12 minuten in beslag nemen. De gegevens worden uiteraard strikt confidentieel behandeld en zullen enkel gebruikt worden tijdens het verdere verloop en de analyse van de masterproef. Specifieke bedrijfsgegevens worden dus in geen enkel geval openbaar gepubliceerd. Uw deelname is volledig vrijwillig, en u mag ten allen tijde beslissen om bepaalde vragen niet te beantwoorden.

U vindt de vragenlijst hier