Water, een kostbaar goed voor voedingsbedrijven

20.03.2018

22 maart is WereldWaterdag. Voor de voedingssector daarentegen is water elke dag belangrijk.

Water is een essentiële hulpbron voor voedingsbedrijven: als ingrediënt, voor koeling, voor reiniging,… Tegelijk staan onze watervoorraden onder druk: dalende grondwatertafels, droogte, vervuiling,…

De bedrijven hebben er alle belang bij dat de watervoorraden veilig gesteld worden, zodat er steeds voldoende, kwalitatief water beschikbaar zou zijn voor iedereen.

Daarom – en mede in antwoord op wetgeving met ditzelfde objectief - zetten bedrijven zich al jarenlang in om hun druk op het watersysteem te verminderen.

Het duurzaamheidsverslag van Fevia toont het resultaat van deze jarenlange inspanningen. Absoluut gezien kan de voedingsindustrie haar druk al sterk doen dalen. Uitgedrukt per geproduceerde eenheid zijn de resultaten nog indrukwekkender:

  • 39% vermindering in waterverbruik per geproduceerde eenheid tussen 2010 en 2012
  • 59% daling in de lozing van organische stoffen per geproduceerde eenheid tussen 2010 en 2015, respectievelijk 53% daling voor totaal stikstof en 76% daling voor totaal fosfor

De sector en haar bedrijven ondernemen heel wat initiatieven rond water. Vanuit/voor de sector werd bijvoorbeeld een handleiding rationeel waterbeheer ontwikkeld, werden begeleidingstrajecten met bedrijven opgericht, infodagen rond water georganiseerd, een haalbaarheidsstudie rond milieuneutraliteit uitgevoerd,… Bedrijven zelf springen steeds efficiënter met water om, voeren een doorgedreven waterzuivering uit, starten waterhergebruikprojecten,…

Een aantal van die initiatieven kan u ook raadplegen op de website van het duurzaamheidsverslag of op de Fevia website.