Water van voedingsbedrijven voorkomt droge landbouwgronden

02.07.2020

Water is en blijft schaars. Voor het 4e jaar op rij kampen we met uitgesproken droogteperiodes, waardoor landbouwers al snel in de problemen komen om hun gewassen van voldoende water te voorzien. Gelukkig kan het gezuiverd afvalwater van voedingsbedrijven landbouwers uit de nood helpen. Dankzij een administratieve vereenvoudiging op Vlaams niveau, helpt Fevia voedingsbedrijven om hun gezuiverd afvalwater eenvoudig ter beschikking te stellen als irrigatiewater. Sinds de lancering van deze administratieve vereenvoudiging staat de teller nu op 22.000 m³ water per dag beschikbaar voor de landbouw.

Voedingsbedrijven investeerden de voorbije jaren in zuiveringsinstallaties voor het water dat ze in hun productieproces gebruiken. Dat gezuiverd afvalwater kan in principe perfect gebruikt worden voor irrigatie in de landbouw. Maar om dat te mogen doen, moeten voedingsbedrijven een zogenaamde grondstofverklaring aanvragen. En die administratieve procedure nam behoorlijk wat tijd in beslag.

Om beter en sneller te kunnen inspelen op de droogteproblematiek, ging Fevia in dialoog met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Samen werkten we een vereenvoudigde procedure uit waarbij voedingsbedrijven een grondstofverklaring kunnen verkrijgen via een eenvoudige registratie op de website van Fevia.

Deze zogenaamde generieke grondstofverklaring was oorspronkelijk bedoeld voor leden van Fevia, maar werd ondertussen ook opengesteld voor niet-leden van Fevia, om zo voor de hele sector de mogelijkheid te geven sneller in te spelen in de strijd tegen droogte.

Daarnaast bekijken we eveneens langs Waalse kant hoe het aanbieden van gezuiverd afvalwater daar kan geregeld worden.

Sinds de lancering van deze administratieve vereenvoudiging, staat de teller nu op 22.000 m³ water per dag beschikbaar voor de landbouw. Dat komt neer op bijna 9  olympische zwembaden per dag.

Heel wat voedingsbedrijven, waaronder AB InBev, Alken-Maes, Agristo, Citrique Belge, en Danone zetten hun schouders onder dit initiatief. Zo wil AB InBev deze zomer maar liefst 20 miljoen liter gezuiverd brouwerijwater aan de landbouw schenken.

Daarnaast schenken Ardo en Tiense Suiker ook water aan de landbouwers via een individuele grondstofverklaring of via een volledig uitgewerkt irrigatienetwerk. We roepen langs deze weg nog meer voedingsbedrijven op om zich in te zetten in de strijd tegen droogte.

Klik hier om als voedingsbedrijf jouw grondstofverklaring aan te vragen.

Een overzicht van voedingsbedrijven met een grondstofverklaring, die hun effluent momenteel ter beschikking kunnen stellen aan landbouwers, kan u in onderstaande bijlage vinden.

PDF-pictogram effluent_voor_irrigatie_1709.pdf