Fevia roept na crisisjaar op om de Belgische voedingsketen te versterken

06.12.2022

Eén jaar na de lancering van de duurzaamheidsroadmap van de Belgische voedingsindustrie, maakt Fevia de balans op van een moeilijk jaar voor de sector. De opeenvolgende crisissen hebben de reserves van veel voedingsbedrijven uitgeput. Een nieuwe bevraging bij Fevia-leden toont aan dat ze nu vrezen voor de aanhoudende hoge energieprijzen en de historisch hoge loonindexatie die eraan komt. 

Volgens Fevia voorzitter Anthony Botelberge heeft de Belgische voedingsketen nochtans alles in huis om in binnen- en buitenland te blijven scoren, maar hij waarschuwt: “Willen we ook in de toekomst een sterke Belgische voedingsketen in ons land verankerd houden? Dan moeten we, net als een voetbalteam, met alle schakels als ploeg samen spelen. En we hebben nood aan een overheid die er als coach voor zorgt dat iedereen de regels respecteert en steun geeft aan bedrijven die in ademnood dreigen te raken.”

Energiekosten en loonindexering zetten investeringen onder druk

Voedingsbedrijven zagen door de opeenvolgende crisissen hun kosten voor grondstoffen, energie, verpakkingen en transport exploderen. Tegelijk kregen ze die zelf amper doorgerekend aan de grote supermarktketens, terwijl de prijzen in de winkels vaak veel meer stegen dan wat voedingsbedrijven zelf aan verhogingen konden bekomen. 

“Ook al merken we eindelijk een zekere versoepeling in de onderhandelingen met de grote supermarktketens: het heeft allemaal te lang geduurd. Veel bedrijven zitten daardoor op hun tandvlees en zonder steun van onze ketenpartners en overheden riskeren we de lokale verankering en de continuïteit van de hele voedingsketen te ondergraven,” zegt Bart Buysse, CEO van Fevia.

Uit een bevraging die Fevia in november onder haar leden uitvoerde, blijkt dat bij 80% van de bedrijven de rendabiliteit op een lager niveau staat dan een half jaar geleden. Bovendien vrezen 7 op 10 dat die daling zich verder zal voortzetten. Belgische voedingsbedrijven vrezen nu vooral de aanhoudende hoge energiekosten - zeker voor bedrijven die binnenkort overgaan van een vast naar een variabel contract - en de historisch hoge loonindexering die eraan komt. Wellicht daardoor geeft ongeveer de helft aan minder te zullen investeren. De explosie van de productiekosten doen ondernemingen wel meer inzetten op automatisering. Bovendien plannen ze minder aanwervingen.

Samen investeren in een duurzame voedingsketen

Toch blijft Fevia ervan overtuigd dat de sector veerkrachtig genoeg is om ook deze crisis te boven te komen. Zo geven driekwart van de bedrijven aan dat energiebesparing een zeer belangrijke drijfveer is voor investeringen. De sector vraagt wel dat beleidsmakers dan ook de noodzakelijke maatregelen nemen om de impact van de energieprijzen en de historisch hoge loonindexering op te vangen. 

Anthony Botelberge: “We appreciëren dat de overheid een pakket maatregelen nam om bedrijven zuurstof te geven, maar er is meer nodig om de competitiviteit van onze bedrijven op peil te kunnen houden. Het voorbije jaar bewees dat ook onze voedingsbedrijven bijkomende hefbomen nodig hebben om evenwichtige onderhandelingen en eerlijke marktrelaties binnen de keten te verzekeren.” 

Ondanks die moeilijke context, blijft de voedingsindustrie vooruitkijken en antwoorden formuleren op de vraag “Wat Eten We Morgen?”. De sector wil haar ambities uit de duurzaamheidsroadmap van de Belgische voedingsindustrie waarmaken, met de steun van ketenpartners en beleidsmakers. Eén jaar na de lancering van die duurzaamheidsroadmap maakte Fevia een overzicht van hoe de sector aan de slag ging met die strategie richting 2025. Ontdek hier de highlights van 2022.