Exact een jaar na de lancering van onze duurzaamheidsroadmap is het tijd voor een eerste balans.
Laat je inspireren door hoe Fevia en de Belgische voedingsbedrijven nu al het verschil maken in een of meerdere van de 4 strategische pijlers.

Het vertrouwen van consumenten verdienen

We willen de banden met consumenten aanhalen met lekkere en veilige voeding, die op zijn beurt onderdeel is van een gezonde levensstijl.
Dit alles met zorg voor mens en dier. Ontdek hieronder enkele hoogtepunten uit 2022.
Meer weten over hoe we het vertrouwen van consumenten willen verdienen? Ontdek hier alle doelstellingen, bedrijfsprojecten en actua.

Highlights 2022 voor deze pijler

1. Betere controle op voedselveiligheid

België neemt al jaren het voortouw in voedselveiligheid. Zo kunnen onze voedingsbedrijven vrijwillig hun autocontrolesysteem laten valideren volgens sectorgidsen en -criteria van het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid van de Voedselketen (FAVV). Het voordeel als je dat doet: 16% minder kans op sancties. Om die bewezen aanpak nóg te versterken, ontwikkelde Fevia in 2022 een extra hoofdstuk om omgevingspathogenen in bedrijven te voorkomen.

2. De gezondere keuzes makkelijker maken

Onder de noemer #SmallCountryGreatFood, vulden meer dan 100 bedrijven het Belgische paviljoen op Expo2020 Dubai met heerlijke voeding en dranken. Meteen een goede test voor export naar de Golfregio, want die toont veel potentieel. Ook een voltreffer bij (toekomstige) exporteurs van Belgisch lekkers: de economische missies naar de VS, het VK en Japan. Zin om zelf eens deel te nemen aan een smaakmakend internationaal event? Hou dan zeker onze kalender in de gaten.

3. Verantwoorde marketing naar kinderen opdrijven

Fevia wil samen met haar leden bijdragen aan een gezondere levensstijl. Met de creatie van Nutri-pact ligt er alvast een stevige basis. Deze opvolger van het Convenant Evenwichtige Voeding bevat een waaier aan ambities en engagementen om de nutritionele kwaliteit van onze voeding en dranken te verbeteren én van de gezonde keuze ook de makkelijke keuze te maken. In 2022 beten we de spits af met een nudgingtraject om consumenten subtiel richting gezondere producten te duwen.

4. Verantwoorde marketing

Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen niet kritisch omgaan met reclame. Daarom lanceerden Fevia, UBA en COMEOS de Belgian Pledge, een initiatief rond verantwoorde marketing voor kinderen (inclusief klachtensysteem). Het basisprincipe: geen reclame meer naar jonge kinderen, tenzij voor voeding en dranken die beantwoorden aan almaar strengere nutritionele criteria. We zijn trots dat de Reclamecode dit engagement in 2023 zal integreren en het zo bindend maakt voor alle bedrijven.

5. Sterkere focus op dierenwelzijn

Dierlijke producten hebben van oudsher een plaats in ons voedingssysteem. Maar hoe we naar die producten kijken is sterk veranderd. Dierenwelzijn is nu een prioriteit voor consumenten. Met bijkomende, extralegale vereisten in de vorm van vrijwillige standaarden blijven we het engagement van de voedingsindustrie scherpstellen. Een aanpak die werkt. Ter illustratie, in 2022 past liefst 98% van de slachthuizen de bijkomende standaarden toe voor varkens, 64% doet dat voor runderen.

Marcassou

Onze bedrijven geven het goede voorbeeld

Met het label ‘Cochon bien-être’ zet Marcassou samen met partner in op lokaal, kwalitatief vlees, met respect voor dieren. Bekijk hier hoe het nieuwe Waalse label vertrouwen inboezemt bij consumenten.

Naar de food.be snacks

De groene transitie omarmen en versnellen

We willen onze planeet beschermen door slimmer om te springen met water, energie en verpakkingen. Door circulair te denken en voedselverlies te bestrijden, dragen we bij aan de klimaatdoelstellingen. Ontdek hieronder enkele hoogtepunten uit 2022.
Meer weten over hoe we de groene transitie willen versnellen? Ontdek hier alle doelstellingen, bedrijfsprojecten en actua.

Highlights 2022 voor deze pijler

1. Meer hergebruik van afvalwater

In 2022 werd door de aanhoudende droogte nogmaals duidelijk dat water ook in ons land een kostbare grondstof is geworden. Als voedingsindustrie nemen we graag onze verantwoordelijkheid op. We gaan voor minder waterverbruik én maximaal hergebruik van afvalwater. Om die laatste doelstelling waar te maken, investeerden minstens 30 voedingsbedrijven in het hergebruik van hun afvalwater na een doorgedreven zuivering en zijn nog eens 30 bedrijven de piste aan het verkennen.

2. Minder voedselverlies

De voedingsindustrie levert almaar grotere inspanningen om voedselverlies tegen te gaan. Kleinere porties, hersluitbare verpakkingen en een duidelijkere etikettering van de houdbaarheidsdatum zijn slechts enkele voorbeelden. Wat minder in het oog springt: de voedingsindustrie is ook een van de grootste bevoorraders van de Voedselbanken. Zo schonken onze bedrijven samen liefst 5.000 ton aan voedingsmiddelen en dranken in 2022.

3. Kleinere klimaatvoetafdruk

In lijn met de Europese Green Deal wil de Belgische voedingssector de CO2-uitstoot per geproduceerde eenheid voeding of dranken drastisch omlaaghalen. Zo’n 170 bedrijven zitten in 2022 in een vrijwillig akkoord om de daad bij het woord te voegen. Daarnaast namen nog eens 51 voedingsbedrijven deel aan Easy Food Energy Savers, een laagdrempelig project voor niet-energie-intensieve kmo’s om snel en effectief energie te besparen.

4. Circulaire verpakkingen

Het nut van verpakkingen kan moeilijk overschat worden. Ze zorgen er onder meer voor dat we voedingsmiddelen langer kunnen bewaren. Toch zijn niet alle verpakkingen even noodzakelijk en soms kunnen we producten ook anders verpakken. Daarom lanceerden talrijke actoren in 2022 de Green Deal Anders Verpakt. Fevia Vlaanderen was één van de initiatiefnemers en 8 voedingsbedrijven sprongen al op de kar met eigen proefprojecten.

5. Beter sorteren en recycleren

We organiseerden een geslaagd webinar (100 deelnemers) met PolyMatters over gerecycleerde materialen in PET-drankverpakkingen. Maar bovenal ondersteunden we Fost Plus, de drijvende kracht achter de inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijke verpakkingen in België. Om die activiteiten mee te financieren, betaalden de bedrijven 200 miljoen euro in 2022. Onder meer 5 nieuwe sorteercentra zagen zo het licht.

Val Dieu

Onze bedrijven geven het goede voorbeeld

Val-Dieu maakt crackers van bierdraf. Bekijk hier hoe de brasserie een restproduct van bier omtovert tot snacks.

Naar de food.be snacks

Futureproof loopbanen stimuleren

Om het welzijn en werkgeluk van elke food hero veilig te stellen, zetten we in op veilige en motiverende werkplekken waar mensen graag aan de slag gaan en alle groeikansen krijgen. Ontdek hieronder enkele hoogtepunten uit 2022.
Meer weten over hoe we futureproof loopbanen willen stimuleren? Ontdek hier alle doelstellingen, bedrijfsprojecten en actua.

Highlights 2022 voor deze pijler

1. Naar werkbaar werk

De Belgische voedingsindustrie is op enkele jaren tijd uitgegroeid tot een koploper in werkbaar werk. Om je een idee te geven: in 2017 waren er amper 8 cao’s, vandaag staat de teller op 294. Voor de uitwerking speelt het Loopbaanfonds Alimento dan weer een cruciale rol. Zowel bedrijven (hr-advies, welzijnsscan, etc.) als medewerkers (opleidingen, loopbaanbegeleiding, etc.) kunnen bij het fonds terecht voor ondersteuning op maat.

2. Levenslang leren

Enkel met een focus op ontwikkeling wapenen we ons voor een onzekere toekomst. Op onze events stond levenslang leren dan ook steevast hoog op de agenda. Honderden bedrijven kregen zo tips over hoe ze hun food heroes doeltreffend kunnen ondersteunen om uit te groeien tot de beste versie van zichzelf. Food Connections verwelkomde 300 deelnemers, bij Food Forward waren er 250, en op de Food Future Academy lieten 64 deelnemers zich inspireren. 

3. Talent aantrekken

Ook in 2022 sloegen we bruggen tussen onze voedingsbedrijven en jongeren. Een selectie van de initiatieven: 470 studenten ontdekten hun carrièrekansen bij 28 voedingsbedrijven, 120 studenten ontmoetten 12 voedingsbedrijven via alternance dating, en 950 leerlingen namen deel aan onze virtuele voedingsquiz. Bij Tiense Suiker kregen we dan weer 48 stakeholders rond de tafel voor een boeiend gesprek over talent aantrekken. Wordt vervolgd!

Danone

Onze bedrijven geven het goede voorbeeld

Danone gaat voor autonomie, betrokkenheid en ondersteuning. Bekijk hier hoe de Danoners mee de toekomst van hun bedrijf uittekenen.

Naar de food.be snacks

Samen waarde creëren

We investeren in lokale productieketens én steunen onze voedingsbedrijven om internationaal mee te spelen. Zo versterken we de hele voedingsketen en creëren we meerwaarde voor iedereen. Ontdek hieronder enkele hoogtepunten uit 2022.
Meer weten over hoe we samen waarde willen creëren? Ontdek hier alle doelstellingen, bedrijfsprojecten en actua.

Highlights 2022 voor deze pijler

1. Verbeterde concurrentiekracht

We moeten er geen doekjes om winden: door de coronacrisis en de explosie van de productiekosten, versterkt door de Oekraïnecrisis, was 2022 voor vele bedrijven een bijzonder moeilijk jaar. Fevia verdedigde daarom de economische belangen van onze sector in de Taskforce Oekraïne. Na verschillende vergaderingen kregen we groen licht: de getroffen voedingsbedrijven mochten op federale en regionale steun rekenen. We blijven de situatie, zoals altijd, op de voet volgen.

2. Export met kennis van zaken

Genoeg redenen om internationaal te gaan. Je boort nieuwe afzetmarkten aan, je spreidt risico’s beter, je komt in aanraking met nieuwe ideeën, je wekt interesse van investeerders … Maar je moet er de formaliteiten wel bijnemen – zeker buiten de EU. Daarom organiseerde onze Food Export Academy een training over export- en importformaliteiten. De 16 deelnemende bedrijven trekken nu met meer vertrouwen over de grenzen heen.

3. Internationaal netwerk

RangeMe is een van ‘s werelds toonaangevende online platformen voor sourcing en aankopen. Meer dan 200.000 leveranciers bieden er hun producten aan en hebben directe toegang tot aankopers uit alle uithoeken van de wereld. Onder impuls van Fevia kunnen geïnteresseerde partijen sinds 2022 ook terecht op een Best of Belgium-pagina. Belgische voedingsbedrijven krijgen zo meer zichtbaarheid bij een internationaal aankoperspubliek.

4. Eerlijke handel

Fevia wil voedingsbedrijven ondersteunen bij het uitoefenen en promoten van eerlijke handelsrelaties. Die doelstelling vertaalde zich in 2022 naar een nieuwe online Wegwijzer Eerlijke Handelsrelaties. Zo blijf je als voedingsbedrijf op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen – zoals de UTP-wet – en krijg je tips over hoe je je beter beschermt tegen oneerlijke marktpraktijken. Samen gaan we volop voor duurzame toeleveringsketens.

5. Lokale waardeketens

Voor wie het nog niet wist: investeren in lokale waardeketens loont. Daarom steunen Fevia Wallonië en Fevia Vlaanderen, in samenwerking met Wagralim en Flanders' FOOD, verschillende projecten. Fevia Wallonië zet bijvoorbeeld zijn schouders onder een project voor de productie van plantaardige eiwitten. In Vlaanderen steunt Fevia Vlaanderen dan weer de Vlaamse eiwitstrategie 2021-2030 en de Vlaamse voedselstrategie. En we brachten onze bedrijven in contact met Farm For Good om hen te helpen over hoe je inzet op lokale grondstoffen.

Cristal

Onze bedrijven geven het goede voorbeeld

Wanneer een frisse pint ook een duurzame pint wordt. Bekijk hoe Cristal en Arvesta de Belgische biergerst doen herleven.

Naar de food.be snacks

Hoogtepunten 2022 smaken naar meer

4 pijlers, 15 thema’s, 32 doelstellingen. Toegegeven, we gingen een jaar geleden bij de lancering van onze duurzaamheidsroadmap ambitieus van start. Maar we kunnen vandaag al terugblikken op veel mooie realisaties en kijken reikhalzend uit naar 2023. Op naar een duurzaam voedingssysteem voor iedereen!

Ook de smaak te pakken?

Duik in onze duurzaamheidsroadmap en draag je steentje bij