Onderwijs en voedingsindustrie samen voor gezonde scholen

28.11.2016

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen gaan samen met verschillende partners uit de voedingsindustrie, de koepel van automaatleveranciers, vertegenwoordigers voor (drink)water, cateraars, VIGeZ en onderwijspartners het engagement aan om tot een evenwichtiger en gezonder dranken- en tussendoortjesbeleid te komen in de Vlaamse scholen. Hierbij wordt gestreefd naar een evenwichtig en gevarieerd aanbod dranken en tussendoortjes in de scholen tegen het schooljaar 2020-2021. Zo maken we het voor jongeren eenvoudiger om te kiezen voor producten die passen binnen een gezonde en evenwichtige levensstijl. De engagementsverklaring werd vandaag ondertekend in het Jan-van-Ruusbroeckcollege in Laken.

Ondertekening engagementsverklaring met ministers Crevits en Vandeurzen

Onderwijs speelt een belangrijke rol bij de vorming en de opleiding van kinderen en jongeren tot gezonde en gelukkige volwassenen. Om dit doel te bereiken volstaan lessen rond dit thema niet. De hele schoolcultuur moet een evenwichtig gezondheidsbeleid uitademen. Voeding en meer bepaald het aanbod dranken en tussendoortjes, is daar een essentieel onderdeel van. Uit onderzoeken blijkt dat het frisdrankgebruik van de Vlaamse jongeren wel daalt, maar toch nog hoog ligt. De meeste jongeren drinken te weinig water en eten te weinig fruit. Overgewicht en obesitas vormen een bedreiging voor de gezondheid. Daarom hebben de Vlaamse ministers van Onderwijs Hilde Crevits en Welzijn Jo Vandeurzen samen met verschillende spelers uit de voedingsindustrie en de onderwijspartners afspraken gemaakt rond het aanbod op scholen. Dit resulteert in een engagementsverklaring waarin alle partners zich er toe verbinden inspanningen te leveren om stapsgewijs een evenwichtig gezondheidsbeleid voor dranken en tussendoortjes te ondersteunen.

Daartoe worden alle aangeboden producten in 4 verschillende categorieën verdeeld:

  • Producten uit het aanmoedigingsbeleid. Deze zijn steeds ruim beschikbaar (water, melk, vers fruit).
  • Producten uit het gedoogbeleid. Deze zijn beperkt beschikbaar. De scholen kunnen zelf de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de producten bepalen (fruitsap, yoghurt met fruit).
  • Producten uit het uitdoofbeleid. Deze zijn beperkt beschikbaar en scholen kiezen ervoor om het aanbod af te bouwen met horizon 2020-2021. De scholen kunnen ervoor kiezen om dit sneller te realiseren (gesuikerde frisdrank, worstenbroodje).
  • Producten uit het verbodsbeleid: deze worden in de scholen helemaal niet aangeboden (energiedranken, alcohol).

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen basis- en secundair onderwijs. Zo zijn frisdranken in het basisonderwijs nu al quasi volledig afwezig en worden in het secundair onderwijs tegen 2020 stapsgewijs de suikerhoudende frisdranken uit het aanbod gehaald. Gezoete melkdranken en fruitsap blijven in het secundair mogelijk, zij het in beperkte mate (gedoogbeleid). In onze basisscholen is het de betrachting om ze tegen 2020 te laten verdwijnen.

De ondertekenaars van de engagementsverklaring streven ernaar om hun gezamenlijke inspanningen weerspiegeld te zien in de volgende indicatoren. Wat de dranken betreft, hopen ze tegen schooljaar 2017-2018 alle producten uit het uitdoofbeleid in 75% van de basisscholen en 60% van de secundaire scholen uit het aanbod te zien verdwijnen. Tegen het schooljaar 2020-2021 100%.  Voor de tussendoortjes hopen ze tegen het schooljaar 2017-2018 alle producten uit het uitdoofbeleid in 75% van de scholen uit het aanbod te zien verdwijnen. Tegen het schooljaar 2020-2021 de volle 100%.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “We zetten vandaag een belangrijke stap richting gezonde scholen in Vlaanderen door met vele partners deze engagementsverklaring te ondertekenen. Samen werken we aan een gezond basisaanbod op elke school in Vlaanderen. We streven tegen het schooljaar 2020-2021 om in een evenwichtig en gevarieerd aanbod dranken en tussendoortjes in de scholen te voorzien. Zo maken we het voor jongeren eenvoudiger om te kiezen voor producten die passen binnen een gezonde en evenwichtige levensstijl. Op die manier zorgen we er samen voor dat we onze jongeren opvoeden tot gezonde en gelukkige volwassenen. ‘Jong geleerd is oud gedaan’, dat geldt bij uitstek voor gezondheidsbeleid.”

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Kinderen en jongeren brengen heel wat tijd door op school. Daarom is het belangrijk om de setting onderwijs zo goed mogelijk te betrekken bij het preventieve gezondheidsbeleid. Dat overheid, onderwijspartners en spelers uit de voedingsindustrie een engagementsverklaring over gezonde drankjes en tussendoortjes op school ondertekenen zal de gezondheid van onze jongeren ten goede komen. Gezonde voeding is ook een thema dat uitgebreid aan bod zal komen op de gezondheidsconferentie op 16 en 17 december.”

Nadia Lapage, Secretaris-generaal van FEVIA Vlaanderen: “Het belang van een evenwichtig voedingspatroon leer je best aan op jonge leeftijd. Met deze engagementsverklaring slaan het onderwijs, de overheid en de voedingsindustrie de handen in elkaar om jongeren te stimuleren bewuste keuzes te maken en een gezonde levensstijl na te streven. Ze doen dat onder meer door het aanbod en de beschikbaarheid van voedingsproducten in scholen te variëren. Voedingsbedrijven investeren in innovatie en kleinere portiegroottes zodat ook jongeren kunnen kiezen uit producten die passen binnen dit engagement.”

Raymonda Verdyck afgevaardigd bestuurder GO!-onderwijs in naam van de onderwijspartners: “De onderwijsverstrekkers willen gezondheidsbevorderend werken. Kiezen voor ongezond is vaak veel te gemakkelijk. Op school kunnen we onze leerlingen stimuleren en motiveren om te kiezen voor gezonde voeding en dranken. Met deze engagementsverklaring willen we de scholen, centra en academies hierbij ondersteunen.”

Volgende partners hebben de engagementsverklaring ondertekend: Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen, VIGeZ, GO!, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, POV, OVSG, de koepel van de vrije CLB’s, Fevia Vlaanderen, Belgische Groepering voor Distributie van Automaten, Sodexo, Agape, Scolarest, Compass Group, Aquaflanders en Culligan International.