Statiegeld lost het zwerfvuil niet op maar zal enkel overlast creëren voor bedrijven en burger

25.06.2015

Statiegeld lost het zwerfvuil niet op maar zal enkel overlast creëren voor bedrijven en burger De Belgische Brouwers, Comeos, FEVIA, UNIZO, VIWF en VOKA erkennen het zwerfvuilprobleem maar herhalen dat statiegeld dit probleem niet oplost. Het maakt inzamelen complexer en duurder zowel voor de bedrijven als voor de consument. De federaties zijn tegen statiegeld op drankverpakkingen, maar voor een globale zwerfvuilaanpak. Ze benadrukken dat de sector al veel inspanningen levert in de strijd tegen zwerfvuil en zijn bereid de komende jaren nog miljoenen te investeren in een globale aanpak.

Vlaanderen onderzoekt momenteel de mogelijkheid om statiegeld in te voeren op drankverpakkingen. Volgens de Belgische Brouwers, Comeos, de federatie voor handel en diensten, FEVIA, de federatie van de voedingsindustrie, UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, VIWF, de federatie de Belgische water- en frisdrankindustrie en VOKA, het Vlaams netwerk van ondernemingen zal dit het zwerfvuilprobleem niet oplossen. Sterker nog: sorteren wordt tijdrovender en complexer voor de consument, waardoor onze algemene recyclageresultaten zelfs zullen verslechteren. Zwerfvuil bestaat ook uit meer dan enkel drankverpakkingen. 

Consument betaalt per jaar €122 miljoen meer

Klanten zullen statiegeld moeten betalen wanneer zij blikjes of flessen aankopen. De studie gaat uit van €0,25, wat ongeveer de helft is van de huidige prijs van een blikje. Dit is een tijdelijke meerkost, die de klanten terugkrijgen als zij hun lege drankverpakkingen indienen. Maar de basisprijs van een blikje zal door het statiegeldsysteem ook stijgen, want het statiegeldsysteem kost drie keer meer dan ons huidige systeem. Per verpakking komt er €0,033 bij, wat betekent dat de Belgische consumenten jaarlijks €122 miljoen meer zullen betalen. De grensoverschrijdende aankopen zullen hoe dan ook toenemen wat onvermijdelijk een impact zal hebben op de werkgelegenheid in de sector.

Nog meer inspanning voor aanpak zwerfvuil 

De sectororganisaties benadrukken dat zij al grote inspanningen leveren voor de inzameling en recyclage van drankverpakkingen. Zo betalen producenten van drankverpakkingen jaarlijks €63 miljoen aan groene punt-bijdragen, voor de inzameling en recyclage van de verpakking via Fost Plus. Daarbovenop komt de federale verpakkingsheffing, goed voor €330 miljoen per jaar. 

Momenteel investeren handelaars en producenten van blikjes en plastic flessen via Fost Plus €6 miljoen per jaar om diverse projecten en campagnes tegen zwerfvuil, voor het out of home sorteren,… te financieren. Eén van deze campagnes is bijvoorbeeld indevuilbak.be. Daarbovenop willen de bedrijven komend jaar nog meer investeren in een integrale aanpak van zwerfvuil, gebaseerd op vijf pijlers: 

  1. Meer sensibilisering om een mentaliteitsverandering teweeg te brengen
  2. Extra infrastructuur, zoals meer vuilnisbakken langs de openbare weg
  3. Participatie, bijvoorbeeld via opruimacties of een app waarmee je zwerfvuil kan melden
  4. Een zuivere omgeving: hoe properder de buurt, hoe minder de burger geneigd is om deze te vervuilen
  5. Repressie: overtreders moeten streng aangepakt worden

Het effect hiervan zal groter zijn dan dat van statiegeld: het plan pakt immers alle soorten zwerfvuil aan, niet uitsluitend drankverpakkingen. Dankzij ons huidige inzamel- en recyclagesysteem behoren we tot de top van de wereld. Daarom wil het bedrijfsleven dit goed werkende systeem niet zomaar overboord gooien voor statiegeld, maar het wel verbeteren en er nog sterker op inzetten.