Détecter les pertes d’énergie cachées grâce à un achat groupé de détecteurs de fuites d’air comprimé ?

20.05.2021
Ce contenu est seulement disponible en néerlandais

L’air comprimé est l’un des plus importants consommateurs d’électricité dans les entreprises alimentaires. Des fuites dans des tuyaux d’air comprimé, des raccordements, installations pneumatiques, conduites et autres composants d’air comprimé qui présentent des défauts sont une source importante de perte d’énergie. C’est pourquoi Fevia Vlaanderen lance un appel à participer, sans obligation, à un achat groupé et détecter ensemble, à moindre coût, ces fuites d’air comprimé cachées.

Uit het EFES-project is gebleken er in bijna alle voedingsbedrijven een belangrijk persluchtverbruik is. Helaas zijn persluchtlekken vaak onhoorbaar en niet-detecteerbaar met de meeste gangbare tools. Gelukkig kan ultrasone detectie die verborgen bronnen van energieverlies wel opsporen.

Vanwege het belang van het opsporen van persluchtlekken wil Fevia Vlaanderen onderzoeken of er interesse is voor een ‘groepsaankoop persluchtlekdetectie’. Het principe van de groepsaankoop is vrij eenvoudig: hoe groter de groep afnemers en bijgevolg hoe groter de aankoop, hoe gunstiger de voorwaarden. Door het groeperen van afnemers vergroot de marktmacht van de kopers.

Indien er voldoende interesse is zal Fevia de groepsaankoop bekend maken bij mogelijke leveranciers, offertes opvragen en beoordelen en tot slot een keuze maken met welke dienstverlener er in zee gegaan wordt.

Voor de deelnemende bedrijven is de inschrijving in de groepsaankoop vrijblijvend. De definitieve beslissing om in te gaan op het aanbod volgt wanneer de details ervan gekend zijn. Omdat dit initiatief kadert in het EFES-project kun je als lid van Fevia Vlaanderen gratis aan de groepsaankoop deelnemen, zonder enige administratieve kosten.

Indien je interesse hebt in een groepsaankoop persluchtlekdetectie, dan graag een seintje tegen uiterlijk 31 mei naar ontzorgerEFES@fevia.be waarbij je je vrijblijvend inschrijft voor de groepsaankoop met vermelding van volgende gegevens:

- Naam, adres, contactpersoon en contactgegevens van de aanvrager
- Vermogen van de persluchtcompressor (reserve compressoren niet meegerekend)
- Aantal draaiuren van de persluchtcompressor per jaar
- Is minstens één van de persluchtcompressoren frequentie gestuurd? Ja/Nee