Le "Waterbarometer", un nouvel outil de gestion de l'eau dans votre entreprise

31.01.2022
Ce contenu est seulement disponible en néerlandais

Le Waterbarometer (baromètre de l'eau) est un nouvel outil développé dans le cadre du projet flamand Smart WaterUse. Cet outil aide les entreprises à optimiser leur gestion de l'eau et à faire face aux risques liés à l'eau, sur base d'une analyse environnementale. L'outil est désormais mis gratuitement à votre disposition. Trois sessions de formation sont prévues.

Waarover gaat het

De Waterbarometer is een tool die bedrijven dieper inzicht verschaft in hun watermanagement en gerichte optimaliseringsacties voorstelt.

Een uitgebreide waterbalans met alle waterstromen en gerelateerde kosten wordt visueel gepresenteerd en de risico’s van de waterbronnen worden in kaart gebracht. Tegelijk krijgen de bedrijven een omgevingsanalyse met nabijgelegen alternatieve, duurzame waterbronnen. Voor deze waterbronnen worden ook geschikte behandelingen gepresenteerd. Gebruik van de Waterbarometer helpt bedrijven de juiste maatregelen te selecteren.

Hoe kwam de tool tot stand

Vlaanderen is één van de regio’s met de grootste waterschaarste in Europa. Deze toestand vormt ook een bedreiging voor onze economie.

Het project Smart WaterUse, gefinancierd door Vlaio,  is een collectief onderzoeks-, ontwikkelings- en disseminatieproject met als doel om waterrisico's in kaart te brengen en te verlagen binnen de sectoren van voeding, aquacultuur, textiel en toerisme. Het project wordt gecoördineerd door Flanders'FOOD. Verschillende partners werken er aan mee, waaronder Fevia Vlaanderen. De Waterbarometer is één van de realisaties binnen dit project. De tool werd ontwikkeld onder leiding van Vito. 

Hoe begin ik eraan

De Waterbarometer is gratis beschikbaar en bruikbaar door bedrijven via www.waterbarometer.be

Na het aanvragen en bevestigen van login en wachtwoord kan je aan de slag met de verschillende modules.

Er zijn gratis online opleidingssessies voorzien om bedrijven op weg te helpen. Voor verdere begeleiding kan je ook steeds terecht bij de projectcoördinator Flanders’ FOOD of de andere projectpartners.

De opleidingsmomenten zijn voorzien op

  • Vrijdag 3/02 14u-15u : Schrijf hier in 
  • Vrijdag 25/2 10u-11u : Schrijf hier in 
  • Dinsdag 08/03 10u-11u: Schrijf hier in