Hoe je waterrisico's aanpakken? De nieuwe Waterbarometer helpt je op weg

31.01.2022

De Waterbarometer is een nieuwe tool die ontwikkeld is in het kader van het project Smart WaterUse. De tool helpt bedrijven om hun waterbeheer te optimaliseren en waterrisico's aan te pakken, op basis van een omgevingsanalyse. De tool is nu gratis publiek beschikbaar. Er zijn 3 opleidingsmomenten voorzien.

Waarover gaat het

De Waterbarometer is een tool die bedrijven dieper inzicht verschaft in hun watermanagement en gerichte optimaliseringsacties voorstelt.

De Waterbarometer toont een uitgebreide waterbalans van jouw bedrijf, met alle waterstromen en gerelateerde kosten. De tool brengt daarbij ook de risico’s van de waterbronnen in kaart. Tegelijk krijgen de bedrijven een omgevingsanalyse met nabijgelegen alternatieve, duurzame waterbronnen. Voor deze waterbronnen worden ook geschikte behandelingen voorgesteld. Gebruik van de Waterbarometer helpt bedrijven de juiste maatregelen te selecteren.

Hoe kwam de tool tot stand

Vlaanderen is één van de regio’s met de grootste waterschaarste in Europa. Deze toestand vormt ook een bedreiging voor onze economie.

Het project Smart WaterUse, gefinancierd door Vlaio,  is een collectief onderzoeks-, ontwikkelings- en disseminatieproject met als doel om waterrisico's in kaart te brengen en te verlagen binnen de sectoren van voeding, aquacultuur, textiel en toerisme. Het project wordt gecoördineerd door Flanders'FOOD. Verschillende partners werken er aan mee, waaronder Fevia Vlaanderen. De Waterbarometer is één van de realisaties binnen dit project. De tool werd ontwikkeld onder leiding van Vito. 

Hoe begin ik eraan

De Waterbarometer is gratis beschikbaar en bruikbaar door bedrijven via www.waterbarometer.be

Na het aanvragen en bevestigen van login en wachtwoord kan je aan de slag met de verschillende modules.

Er zijn gratis online opleidingssessies voorzien om bedrijven op weg te helpen. Voor verdere begeleiding kan je ook steeds terecht bij de projectcoördinator Flanders’ FOOD of de andere projectpartners.

De opleidingsmomenten zijn voorzien op

  • Vrijdag 3/02 14u-15u : Schrijf hier in 
  • Vrijdag 25/2 10u-11u : Schrijf hier in 
  • Dinsdag 08/03 10u-11u: Schrijf hier in