10 inzichten uit een dialoog over gezondere voedingskeuzes

27.10.2023

Hoe maken we de gezondere keuzes gemakkelijker voor de consument? Die vraag krijgt een centrale plaats in de duurzaamheidsroadmap van de lekkerste sector. Via een rondetafelgesprek bracht Fevia haar leden, academici, gezondheidsexperten en middenveldorganisaties samen om een antwoord te bieden op deze specifieke doelstelling. Dit zijn de tien voornaamste inzichten.

Tussen 2000 en 2020 werkte de voedingssector reeds aan de eliminatie van de transvetten en aan een daling van de zout- en de calorie-inname. Recent lanceerden Fevia en Comeos het “Nutri-Pact: een Coalitie voor Beter Eten”. Via dit initiatief willen ze de gezondere keuzes gemakkelijker maken voor de Belgische consument.  

Hoe kan de sector gezondere voedingskeuzes nog meer aanmoedigen? Daarover ging dit rondetafelgesprek, dat plaatsvond in het hoofdkwartier van La Lorraine Bakery Group in Ninove. De deelnemers bespraken onder meer hoe de voedingssector de ontwikkeling van gezondere producten kan faciliteren, op welke manieren ze de consument bewust kunnen maken van gezondere keuzes, en welke rol de overheid hierin kan spelen.

1. Jong geleerd

Alle werkgroepen zijn het erover eens: jong geleerd is oud gedaan. Om impact te hebben, moeten we kinderen vanaf jonge leeftijd sensibiliseren en hen laten kennismaken met de gezondere keuzes. Educatie is essentieel, maar gaat verder dan de scholen. De hele leefomgeving van kinderen speelt een rol. Denk maar aan het menu in de schoolkantine, het aanbod in de plaatselijke supermarkt of de partnerschappen die online influencers aangaan met voedingsbedrijven. 

2. Communicatie naar de consument

Via de Nutri-Score op de verpakking geven producenten bijkomende informatie over de voedingswaarde van een product. Het is een handig middel om gezondere keuzes te maken en 70% van de consumenten is er voorstander van. Toch wordt de Nutri-Score nog onvoldoende begrepen en zelfs door één op drie consumenten genegeerd (Testaankoop). Er is nog werk aan de winkel om de consument te informeren over de nutritionele aspecten van voeding en over de gezondere opties die de sector op de markt brengt.

3. De juiste producten als onderdeel van een evenwichtig voedingspatroon 

De stakeholders beseffen dat het geven van informatie naar de consument toe ruimer moet gaan dan het productniveau. De deelnemers van de ronde tafel opperen daarom om een brug te bouwen tussen de bekende voedingsdriehoek en de Nutri-Score. Wanneer het voor consumenten duidelijk is hoe vaak ze iets kunnen eten en in welke hoeveelheden, kunnen ze beter gerichte keuzes maken. 

4. Een positief duwtje in de rug geven

Bovenstaande inzichten tonen de belangrijke rol aan van de voedingsomgeving om consumenten duwtjes in de goede richting te geven. Door nudging op een positieve manier in te zetten – “meer van dit” in plaats van “minder van dat” – vergroten we dat effect. Gerechten kunnen een katalysator zijn, want die interesseren veel mensen en creëren comfort en gemak.  

5. Uitwisseling binnen de sector

Bij elke ronde tafel over de duurzaamheidsroadmap van de voedingssector komt een onderwerp consistent naar voren: het belang van een goede samenwerking. Grote bedrijven, die vaak over grotere R&D-middelen beschikken, kunnen waardevolle inzichten delen met kmo’s. Door die kennisuitwisseling kan de voedingsindustrie als geheel veranderen. Dat kan gebeuren in ‘veilige omgevingen’, bijvoorbeeld via sectorfederaties. 

6. De rol van de overheid 

De overheid speelt een belangrijke rol om de Belgische bevolking te stimuleren om gezondere voedingskeuzes te maken. Enerzijds kan het de samenwerking en uitwisseling tussen bedrijven faciliteren. Anderzijds verwachten de stakeholders dat de overheid het voortouw neemt in de communicatie naar het brede publiek, bijvoorbeeld door de wetenschap achter de Nutri-Score uit te leggen.  

Tijdens de ronde tafel werd geen consensus bereikt over het kader dat de sector in dezelfde richting moet doen evolueren. Dat kan ontwikkeld worden door de overheid of op sectorniveau. In het eerste geval kan het verplicht worden, in het tweede geval blijft het zelfregulering. 

7. Gezond én duurzaam

Een voedingsproduct met een goede Nutri-Score is vaak duurzamer dan een product met een lage Nutri-Score. In het huidige klimaat van ongerustheid over onze planeet, is er een link te maken tussen gezondere en duurzamere producten. Zo kan de zorg voor het milieu leiden tot een gezonder voedingspatroon. Twee vliegen in één klap. 

8. In de mix

Gezondere voedingskeuzes aanleren en stimuleren is geen eenvoudige opdracht. Integendeel: het is een complexe materie die een mix van maatregelen en strategieën vraagt. Er is een nauwere samenwerking met alle partijen nodig om de consument op de correcte manier aan te sporen. Iedereen moet mee zijn: voedingsbedrijven, leveranciers, retail en handelaars, cateraars en horeca, de overheid… 

9. Smaak primeert

Het product mag dan wel goedkoper en duurzamer zijn, consumenten mogen dan wel de Nutri-Score kennen, als de smaak niet goed zit, zullen ze niet voor de gezondere keuzes gaan. Het succes ligt in een stapsgewijze verandering, bijvoorbeeld in de geleidelijke reductie van suiker, waardoor de consument kan wennen aan de minder zoete smaak.

10. Inclusiviteit

Welke maatregelen ook genomen worden, ze moeten inclusief zijn zodat ze alle bevolkingslagen in België bereiken. Overgewicht komt vaker voor bij mensen in een kwetsbare, sociaal-economische positie. We moeten daarom de toegang tot betaalbare, evenwichtige voeding aansturen en die toegankelijkheid waar nodig en mogelijk verbeteren.

Lees in onze brochure het volledige verslag van onze rondetafelgesprek over gezondere voedingskeuzes
inclusief quotes van de deelnemers en voorbeelden van onze bedrijven.