5 voorwaarden voor een duurzaam voedingssysteem, from farm to fork

04.06.2020

Op 20 mei publiceerde de Europese Commissie haar "Farm to Fork"-strategie, een strategie voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedingssysteem. Voor Fevia is dit noch een verrassing noch een revolutie. Onze missie bestaat al meerdere jaren uit twee sleutelwoorden: groei en duurzaamheid. Groei, werkgelegenheid en welvaart zijn belangrijke speerpunten voor onze sector. Maar dat betekent niet dat je die op het even welke manier mag nastreven.

Fevia neemt samen met haar leden tal van initiatieven en engagementen om een antwoord te bieden op de vele maatschappelijke uitdagingen. We gaan onze verantwoordelijkheden niet uit de weg, en zoeken dus proactief naar oplossingen om op een duurzamere manier te produceren. Denk daarbij aan de convenanten voor vermindering van het zoutgehalte in onze voeding en voor de vermindering van onze calorie-inname, de Belgian Pledge op het vlak van verantwoorde communicatie naar kinderen, die nu nog meer wordt verstrengd, de afspraken om verpakkingen meer circulair te maken, de vrijwillige afspraken om ons energieverbruik en dus onze CO2-uitstoot te verminderen,...

Onze strategie voor duurzame ontwikkeling is tastbaar en concreet door de publicatie van verschillende vooruitgangsrapporten, waarvan het laatste rapport verscheen in 2017. Vlak voor de uitbraak van de coronacrisis werkten we met onze leden en met de input van stakeholders aan de vernieuwing van onze duurzame groeistrategie. Dit werk werd door de coronacrisis helaas even “on hold” gezet. Van zodra het weer kan, zetten we het werk verder en integreren we de ervaringen en de getrokken lessen van de crisis in de strategie.

Fevia hanteert dezelfde doelstelling als de Europese Commissie: het systeem evolueren naar een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk systeem. Net als Europa weten we dat dit echte kansen biedt. Naast de kwaliteit, diversiteit en innoverende producten mogen we ook het duurzaamheidaspect niet vergeten. Met FoodDrinkEurope stellen we 5 voorwaarden voor succes voorop:

  1. Een holistische benadering die een continue dialoog vooropstelt met de actoren van het systeem. We wijzen erop dat we zowel in Vlaanderen als in Wallonië, samen met de ketenpartners, al positieve stappen hebben ondernomen. We roepen de regionale autoriteiten dan ook op om deze aanpak via hun strategie te integreren en te versterken.
  2. Uit deze crisis geraken. Onze sector lijdt hieronder, en zal daar ook in de toekomst onder blijven lijden. De kmo's in onze sector (meer dan 95% van onze bedrijven) hebben moeite om het hoofd boven water te houden. En vooral de kmo's die nauw verbonden zijn met de horeca en de export. We moeten hen vandaag en morgen hulp bieden. Een duurzaam systeem is ook een economisch en leefbaar systeem.
  3. Op basis van feiten. Voeding is een complexer domein dan op het eerste gezicht lijkt. Het is heel eenvoudig om beslissingen te nemen die eenvoudig lijken, maar op lange termijn kunnen die  nefast blijken. Een drastische vermindering van het aantal verpakkingen lijkt dus voor de hand liggend, maar men vergeet al snel dat verpakkingen voedselverspilling voorkomen, wat een groter probleem kan zijn dan een teveel aan verpakkingen.
  4. Zich niet op een eiland wanen. België is een klein land met een grote bevolking en een efficiënt voedingssysteem. De handelsbetrekkingen met het buitenland en vooral met onze buurlanden zijn uitermate belangrijk. In een tijd waarin veel landen zich vanwege het coronavirus op zichzelf terugplooien, blijven we sterk pleiten voor het behoud van de Europese interne markt. Laten we geen exits bovenop de Brexit creëren.
  5. De bevoorrading veilig stellen. De coronacrisis toont aan dat het voedingsaanbod op niveau kon blijven, maar de aardschok die het coronavirus veroorzaakte op schaal van de wereldeconomie, raakte uiteraard ook ons voedingssysteem. Efficiënte landbouwproductie blijft een prioriteit, vooral als de landbouwgronden niet alleen de basis voedingsmiddelen moeten leveren, maar ook de bouwstenen zijn voor groene chemie en de biomassa voor de hernieuwbare energie. Niets bewijst dat een groene revolutie in omgekeerde richting mogelijk is: meer produceren met veel minder pesticiden, veel minder meststoffen en een aanzienlijke toename van de biologische landbouw in heel Europa. Het is duidelijk dat we moeten schakelen naar een hogere versnelling op vlak van innovatie, en dat op alle niveaus. Alleen zo hebben we enige kans van slagen.

Concrete engagementen, de voorbereiding op een nieuwe roadmap voor duurzame ontwikkeling en vijf voorwaarden: Fevia is alvast klaar om de uitdaging aan te gaan. Maar alleen kunnen we dit niet. We gaan samen met onze leden de uitdaging aan, en in continue dialoog met stakeholders. Wil jij jouw steentje bijdragen? Laat het ons weten.