Alpro investeert in energietransitie met Power2Heat

04.10.2023

Alpro, een producent in plantaardige alternatieven voor zuivelproducten, blijft investeren in de energietransitie. Haar productiesite in Wevelgem is een toonaangevend voorbeeld van energie-efficiëntie en is nu een innovatie rijker. Met het nieuwe “Power2Heat”-project kan Alpro hernieuwbare energie flexibeler inzetten. Dit levert een CO2-besparing op van maar liefst 11.200 ton per jaar in vergelijking met elektriciteit opgewekt door gas.

Met onze duurzaamheidsroadmap moedigen we voedingsbedrijven aan om nog slimmer om te gaan met energie en zo de CO2-uitstoot van het hele voedingssysteem verder te verlagen.
Meer weten? 

Power2Heat: een daling van de CO2-uitstoot met 25% 

In 2021 sloeg Alpro de handen in elkaar met Burgercoöperatie Beauvent. Samen zetten ze een uniek, ambitieus en tot op heden ongezien project in Vlaanderen op poten: het Power2Heat-project. Maar liefst 8500 burgers kochten een aandeel en toonden zo hun steun en geloof in een duurzamere toekomst. De installatie trad in november 2022 in werking. Na 1 jaar testen werd het volmondig goedgekeurd, op jaarbasis slagen ze erin om maar liefst 11.200 ton CO2 te besparen.

Het Power2Heat-project bestaat uit een energiecentrale die zowel elektriciteit, stoom als warm water produceert. Eugene Kusse, fabrieksdirecteur van Alpro Wevelgem, licht toe: “Door tegelijk warmte en elektriciteit te produceren, spaar je behoorlijk wat brandstof uit. De brandstof wordt in dit project voor zo’n 10% uit afvalwater gewonnen.” De centrale draait gedeeltelijk op lokaal biogas afkomstig uit de waterzuivering op de productiesite. Via elektrische stoomketels maakt ze stoom aan wanneer er te veel wind en zon is. 

Het innovatieve aan de energiecentrale is dat ze flexibel werkt: zo treden de elektrische hybride stoomketels in werking wanneer er te veel stroom op het net zit. Er is met andere woorden een automatische wisselwerking tussen de e-boilers en de warmtekrachtkoppeling die inspeelt op vraag en aanbod van energie.

 

Flexibiliteit is een van de methodes om de energietransitie mogelijk te maken: “Power2Heat is innovatief door het flexibele gebruik van elektrische hybride stoomketels: wanneer er een grote hoeveelheid hernieuwbare energie ter beschikking is, springen ze in om stoom te produceren uit wind of zon”, Frédéric Haghebaert (Algemeen Directeur Beauvent).

 

Toonbeeld van energie-efficiëntie 

Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van Alpro’s identiteit. Sinds de komst van Dominique Hamerlinck (Divisional Energy and Utility Manager) 15 jaar geleden, streeft de site in Wevelgem de perfecte symbiose tussen productiviteit en zorg voor de planeet na. Er werd een meerjarig energieplan opgesteld, en dat loont. Alpro Wevelgem zet zich in de markt als duurzaam voedingsbedrijf en ontpopte zich tot de grootste plantaardige Danone-fabriek in Europa.

Denk maar aan Alpro’s plantaardige alternatieven voor zuivelproducten die jaar en dag deel uitmaken van haar assortiment. Bovendien is de productiesite in Wevelgem een mondiaal toonbeeld van energie-efficiëntie door haar “hot water smart grid”. Dankzij een intern warmtenet op verschillende temperatuurniveaus wordt de restwarmte optimaal hergebruikt. Goed voor zo’n 40% van haar totale warmtevraag.